Memory Alpha
Advertisement
Plik:CoalitionofPlanets2155.jpg

Kwatera Główna Gwiezdnej Floty - powołanie do życia Koalicji Planet 2155 rok

Koalicja Planet była luźnym sojuszem utworzonym w 2155 roku przez rządy planet należących do kwadrantu Alfa oraz Beta. Koalicja była prekursorem utworzonej sześć lat później Zjednoczonej Federacji Planet. Sojusz zawarto na Ziemi w San Francisco, gdzie odbywała się konferencja organizowana przez Nathana Samuelsa - ministra w rządzie Zjednoczonej Ziemi. (ENT: „Demons”)

Sygnatariusze Paktu:[]

Jednym z głównych powodów dla których strony powołały do życia sojusz byłą niepokojąca aktywność oraz próby ingerencji Imperium Romulańskiego w wewnętrzne sprawy rządów - planet sygnatariuszy paktu

Advertisement