Memory Alpha
Advertisement

Kolinahr Spocka -ceremonia wręczenia symbolu całkowitej logiki, którego Spock nie przyjął.

Kolinahr -wolkańskie rytualne studia, które mają na celu oczyszczenie się z reszty posiadanych emocji (a raczej nauczenie się rygorystycznej kontroli nad nimi) oraz udoskonalenie zdolności posługiwania się logiką.

Do Kolinahr przystępują dorośli Wolkanie, a nauka może trwać przez rok lub dużo dłużej. To, ile czasu zajmuje opanowanie Kolinahr, prawdopodobnie zależy od indywidualnych predyspozycji danej osoby. (ST: TMP, VGR: Flashback)

Po pomyślnym zakończeniu studiów nad Kolinahr, uczeń otrzymuje symbol całkowitej logiki od mistrza Kolinahr. (ST: TMP)

Jednym z pierwszych mistrzów Kolinahr był T'Klaas. Był on uczniem samego Suraka. Jego zmumifikowane zwłoki zostały znalezione, w 2154 roku, w krypcie w podziemiach sanktuarium T'Karath. (ENT: Awakening)

Klasztor P'Jem stanowił ośrodek, w którym można było studiować Kolinahr. Mnisi z tego klasztoru przeprowadzali studia nad Kolinahr do czasu zniszczenia klasztoru, w 2151 roku. W czasie końcowej fazy Kolinahr, medytacje (podczas których nie wolno było w jakikolwiek sposób przeszkadzać medytującym) trwały przez miesiąc synodyczny księżyca planety, na której istniał klasztor P'Jem. (ENT: The Andorian Incident)

Około 2270 roku, po odejściu z czynnej służby we Flocie Gwiezdnej, Spock rozpoczął studiowanie Kolinahr. Nie udało mu się go ukończyć do końca swego ówczesnego pobytu na Wolkanie, z powodu braku uzyskania odpowiedzi na pytania jakie zam sobie zadawał. (ST: TMP)

W 2298 roku studia nad Kolinahr rozpoczął Tuvok. Zajęły mu one sześć lat, ale nie zostały ukończone z powodu wystąpienia u niego pon farr. Nie wiadomo, czy w późniejszym czasie Tuvok ukończył studia nad Kolinahr. (VGR: Flashback)

Pomiędzy 2356 a 2371 (Czas Gwiezdny: 48307,5) rokiem. Kathryn Janeway była świadkiem rytuału ukończenia Kolinahr przez Asil -córkę Tuvoka i T'Pel. (VGR: Fury)

Advertisement