Memory Alpha
Advertisement
Flight director station, NX Control.jpg
Archer jako Kontroler Lotu Projektu NX.

Kontrola Misji Starfleet [ang. Starfleet Mission Control] oddział Starfleet Zjednoczonej Ziemi, który był głownie odpowiedzialny zarządzanie misjami kosmicznymi, lotami kosmicznymi i loty testowymi prototypowych statków.

Poza dowódcą, który dowodzi personelem służą oficerowie nazywani kontrolerami lotu.

Zgodnie z naszywkami medycznymi w Klubie 602, motto Kontroli Misji Starfleet było "Res gesta par excellentia", lub bardziej prawdopodobnie "Res gesta per excellentiam", co przekłada się na "Osiągnij dzięki doskonałości" [ang. "Achieve through Excellence"], jedno z motto kontroli misji NASA.

Symbol na naszywce wydaje się być literą grecką Sigma.

Historia[]

2143. Jonathan Archer był kontrolerem lotu w projekcie NX podczas próby pobicia bariery Warp przez A.G. Robinsona w NX-Alpha. (ENT: First Flight)


Advertisement