Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Kwatera Główna Federacji [ang. Federation Headquarters albo FHQ] albo Siedziba Fedderacji [ang. Federation HQ] była to kwatera główna albo kompleks budynków należących Zjednoczonej Federacji Planet. Znajdują się tam gałęzie ustawodawcze i wykonawcze organizacji Federacji.

Ziemia[]

Kwatera główna
Typ : kompleks budynków
Przynależność : UFP
Kwadrant : Alpha
Lokalizacja : San Francisco, Paryż
Status : Aktywna (2161-3089)

Kwatera główna Federacji to kompleks budynków mieszczące gałęzie Federacji. Siedziba znajdowała się na planecie Ziemi po tym jak planety członkowskie założyły Zjednoczoną Federację Planet.

Główne budynki należące do Federacji jak Rada Federacji, Kwatera główna Starfleet, oraz Akademia Starfleet. Inny ważny budynek znajdował się w Paryżu, a było to Biuro Prezydenta Federacji.

Historia[]

2161. Po założeniu Federacji, gatunki założycielskie podjęły decyzję założyć kwaterę główną na Ziemi w mieście San Francisco. (ENT: Zero Hour; Star Trek: The Motion Picture)

2293. Kiedy U.S.S. Enterprise, NCC-1701-A gościła na pokładzie Kanclerz Gorkon i jego delegację, Kapitan James T. Kirk stwierdził, że jedną z zalet przebywania lat świetlnych od kwatery głównej Federacji było dostępność na pokładzie statku Romulańskiego piwa. (Star Trek VI: The Undiscovered Country)

Stacja kosmiczna[]

Kwatera główna
Widok stacji z Kwaterą Główną Federacji
Typ : stacja kosmiczna
Przynależność : UFP
Kwadrant : Alpha
Lokalizacja : brak danych
Status : Aktywna (3089-3189)
Kwatera Główna Federacji z flotą Starfleet

Stacja kosmiczna służy od około 100 lat jako Kwatera Główna Federacji i Starfleet zlokalizowana w Alpha Kwadrant od 31 wieku. Stacja wykorzystuje najnowszą dostępną technologię w 32 wieku. Jedną z nich była : programowalna materia, hologramy oraz pole zniekształcenia.

Konstrukcja[]

Kształt konstrukcji stacji przypomina migdał albo elipsę z zewnętrzną siatką z trzema emiterami pola na górze w bezpiecznej odległości od stacji. Wielkość stacji jest większa od największego statku kosmicznego Starfleet.

Konstrukcję stacji można podzielić na trzy część :

  • Górna część stanowi 20-25 % całkowitej długości stacji

Górna część stacji stanowi część zajmowaną przez personel stacji jako centrum dowodzenia, biura, itp. W bezpiecznej odległości od stacji znajdują się trzy eliptyczne paneli o ostrych końcach.

  • Środkowa część stanowi 60-50 % całkowitej długości stacji

Dolna i górna część stacji jest połączona centralną, która jest otoczona wstęgami pola generowanej energii na stacji były połączone cienkimi włóknami z stopu neutronium (kablami energetycznymi) z kadłubami statków floty stacjonujących obok stacji. Wstęgi emitowały błyszczące światło, które przesłaniało otoczoną część sekcji mieszkalnej. Na zewnątrz znajduje się co najmniej sześć krętych konstrukcji otaczających centralną sekcję. Część ta posiada kwatery, oraz instalacje konieczne do funkcjonowania instytucji Federacji i Starfleet. Instalacja posiada wiele pokładów.

  • Dolna część stanowi 20-25 % całkowitej długości stacji

Dolna część stacji stanowi część zajmowaną prawdopodobnie przez sekcję inżynieryjną, na dole której znajduje się emiter energii.

Timothy Peel wspomniał, że łuki holograficzne/programowalnej materii stacji zostały zainspirowane przez "łuk medyczny" używanym w VOY. [1]

Pokład dowodzenia[]

Pokład dowodzenia na Kwaterze Głównej Federacji

Na tym poziomie znajduje się tam centrum operacyjne (OPS) albo centrum dowodzenia z którego głównodowodzący dowodzi instalacją i flotą Starfleet.

Pokład ten znajduje się w pomieszczeniu o kształcie kopuły. Przednia część około 180° zajmuje okno z wskaźnikami, a na jego stronie znajduje się jedna szeroka konsola.

Przecina strona okna jest podzielona łukami na segmenty średni co 16.3°, również na każdej stronie końców okna znajdują się dwa segmenty z łukami z rodzajem pionowych żaluzji. Po środku tej strony znajduje się przejście, a po każdej stronie znajduje się następująco transporter platforma, przejście, transporter platforma, przejście i ścian przy której może być lub nie mała konsola dzięki programowalnej materii.

W centrum pomieszczenia znajduje się duży otwór stanowiący między 60-70% powierzchni pokładu. W tym miejscu jest cały czas emitowana holograficzna mapa gwiazd Drogi Mlecznej. (DIS: Die Trying)

Płytka dedykacyjna znajdowała się w wnęce naprzeciwko dużego okna na pokładzie dowodzenia. Na płytce znajduje się oficjalna nazwa, klasa i numer rejestracji stacji. Inne cechy plakietki to emblemat Federacji i cytat. [2]

Pokład drugi[]

Na drugim pokładzie znajdował się pokój gotowości, który zajmował Głównodowodzący Starfleet w 32 wieku Admirał Floty Charles Vance. (DIS: Die Trying)

Pokój gotowości składał się z trzech części : pokoju gotowości Admirała, okrągłej pomieszczenia oraz transporter platformy.

Pokój gotowości w Kwaterze głównej Federacji

Pokój gotowości to prostokątne pomieszczenie z dużym oknem i dwoma przyległymi pomieszczeniami. Na ścianach pomieszczenia są wyświetlane holograficzne, mapy gwiezdne oraz obrazy statków wykonujących misje. Wchodząc do pomieszczenia po każdej stronie znajduje ściana z ławką, dalej jest wejście do małego pomieszczenia. W prawym i lewym pomieszczeniu na ściance znajduje się zawieszona szafka. W prawym pomieszczeniu na szafce stoi biała waza, a na środku pomieszczenia biały fotel. Po środku między wejściami do bocznych pomieszczeń, znajduje się zawieszona w powietrzu płyta o kształcie trapezu prostokątnego z oświetleniem o kształcie trapezu prostokątnego. Pełni ona funkcje stołu. Od okna jeden wiszący fotel oraz po przeciwnej stronie dwa wiszące w powietrzu krzesła. Wejście stanowi łuk, który po każdej stronie mają dwa pionowe panele oświetleniowa, a między nimi znajduje się wgłębienie z którego tworzona jest ściana z programowalnej materii zabezpieczającej pomieszczenie. Inną metodą zabezpieczenia pomieszczenia jest pole siłowe emitowane na początku łuku wejścia.

Kolejne pomieszczenie jest okrągłe, które nie zazwyczaj podłogi. Jednak, gdy do pomieszczenia gotowości idą osoby z programowalnej materii generowany jest mostek o szerokości wejścia od pomieszczenia z transporter platformą. Po środku mostku znajduje się okrągła platforma. Następnie jest generowana podłoga w reszcie pomieszczenia i znika ściana zabezpieczająca pomieszczenie gotowości. Na bocznych ścianach pomieszczenia znajduje się po pięć paneli : trzy centralne z okrągłymi wyświetlaczami i na zewnętrz po jednym prostokątnym panelu z prostokątnym wyświetlaczu o zaokrąglonych rogami. To pomieszczenie w razie potrzeby może zostać wykorzystane do innych celów.

3189. Pomieszczenie zostało wykorzystane jako sala segregacyjna albo ambulatorium dla chorych przedstawicieli gatunku Kili. (DIS: Die Trying)

Kolejne pomieszczenie nieduże pomieszczenie z półokrągłą transporter platformą.

Pozostałe pokłady[]

Pomieszczenia w stacji nie koniecznie muszą być przeznaczone do konkretnego celu, gdyż są przystosowywane za pomocą programowalnej materii. Jak to miało miejsce na pokładzie drugim i trzecim. Materia ta jest wykorzystywana do tworzenia ścian, podłóg, drzwi oraz koniecznego wyposażenia. Na następnych pokładach znajdowały się biura i pomieszczenia przesłuchań.

Ambulatorium[]

Ambulatorium

Pokład trzeci był wykorzystywany dla różnych celów, a jednym z nich było ambulatorium. Po każdej stronie pomieszczenia znajdowały się trzy prostokątne panele z okrągłymi wyświetlaczami z danymi pacjenta. Przed nimi stoi łóżko na na ciężkiej podstawie w kształcie liter Y na podłodze i pod podstawą łóżka. Leżący na łóżku zaokrąglone wyświetlacze diagnozowowe. Przy każdym łóżku na ścianie znajduje się panel z holograficznymi wyświetlaczami emitujący postać pacjenta i zaokrąglone niebieskie wyświetlacze z danymi medycznymi pacjenta. Przy pracy personelu medycznego asystują drony medyczne.

3189. Pomieszczenie przed pokojem gotowości admirała zostało wykorzystane jako ambulatorium, które znajdowało się również na pokładzie trzecim podczas incydentu z chorymi przedstawicieli gatunku Kili. (DIS: Die Trying)

Pomieszczenie przesłuchań[]

Pomieszczenie przesłuchań

Pomieszczenie przesłuchań jest podobne kształtem do pomieszczenia gotowości, prostokątne pomieszczenie z dużym oknem i dwoma przyległymi pomieszczeniami. Wchodząc do pomieszczenia znajduje się łuk, który po każdej stronie mają dwa pionowe panele oświetleniowa, a między nimi znajduje się wgłębienie z którego tworzona jest ściana z programowalnej materii zabezpieczającej pomieszczenie. Inną metodą zabezpieczającą pomieszczenie było pole siłowe.

Po każdej stronie znajduje się ścianka przy której znajduje się ławka wejście do bocznego pomieszczenia, który na jednej ścianie znajduje się zawieszona szafka z wazą. Na środku wzdłuż pomieszczenie znajduje się wisząca w powietrzy płyta pełniąca rolę stołu z oświetleniem na górze. Płyta ma kształt sześciokąta z szerszą częścią od okna zwężająca się stronę wyjścia. po bokach znajdują się wiszące krzesła zależności od osób znajdujących się podczas przesłuchania. Podczas przesłuchania znajduje się jeden lub dwa holograficzne postacie przedstawiające sztuczną inteligencję stacji.

Inne systemy[]

Pole zniekształcenia[]

Stacja jest wyposażona w pole zniekształcenia, które jest systemem obronnym umożliwiającym ukrycie lokalizacji przed sensorami. Pole jest emitowane z trzech eliptycznych paneli o ostrych końcach. Posiada na szczycie trzy emitery skierowane w stronę stacji emitujące energię do pola w górę, oraz okrągły emiter znajdujący się na spodzie stacji. Dolny emiter wysyła okrągłą kolumnę energii w dół do pola. Stacja posiada też silną osłonę. Jednak pole jest osłabione z powodu, że otacza znaczny obszar chroniący stacjonującą tam flotę. Flota również dostarcza energię do ciągle emitowane pole rozpraszające za pomocą włókien z stopu neutronium.

Programowalna materia[]

Technologia wykorzystująca substancję, która może tworzyć różnego rodzaju przedmioty potrzebne dla personelu. Dzięki niej pomieszczenie może pełnić różne funkcje. Jak również wyposażenie takie jak meble, konsole, itp.

Historia[]

3089. W obawie co cało się podczas The Burn [znane jako. Spalania] mogło by wydarzyć się na Ziemia, Federacja zdecydowała się przenieść Kwaterę główną Federacji, gdzie indziej. W wyniku czego Federacja i Starfleet opuściła planetę Ziemia.

3189. Po tym jak Adira Tal przekazała koordynaty załodze U.S.S. Discovery, NCC-1031 wykonała skok zarodnikowy do kwatery głównej zgłaszając się do służby. (DIS: People of Earth)

USS Discovery przed polem zniekształcenia

3189. U.S.S. Discovery, NCC-1031 dotarła na określone koordynaty w Alpha Kwadrant, gdzie znajdowało się pole zniekształcenia. Po przekroczeniu zewnętrznej części pola znajdowała się kwatera główna Federacji, oraz stacjonująca przy niej flota statków Starfleet. (DIS: Die Trying)

Link zewnętrzny[]

  • Kwatera Główna Federacji [3] w Memory Beta [4], wiki dla licencjonowanych prac Star Trek