FANDOM


Baner nowyprawdziwyswiat

Ten artykuł jest napisany częściowo
z punktu widzenia prawdziwego świata

Loud As A Whisper - scena tytułowa
Serial: TNG
Sezon: 2x05
Tytuł: Loud As A Whisper
Polskie tytuły: Głośny jak szept
Data pierwszej emisji: 9 stycznia 1989
Numer produkcyjny: 40272-132
Rok: 2365
Data gwiezdna: 42477.2 - 42479.3
Scenariusz: Jacqueline Zambrano
Reżyseria: Larry Shaw

Załoga Enterprise-D ma za zadanie przewieźć głuchoniemego mediatora na planetę pogrążoną w wojnie w celu zażegnania konfliktu.

PodsumowanieEdytuj

Prolog Edytuj

Enterprise zmierza do układu gwiezdnego Ramatis w celu zaaranżowania negocjacji między zwaśnionymi mieszkańcami planety Solais V. Gdy komandor Riker wchodzi do gabinetu kapitana Picarda, by poinformować go, że przybyli na Ramatis III, miejsce zamieszkania mediatora wyznaczonego do negocjacji przez skłócone frakcje, kapitan próbuje rozwiązać zagadkę nieregularnej orbity trzeciej planety układu Lima Sierra, który niedawno opuścili. Na wieść o osiągnięciu celu podróży Picard zostawia jednak tę sprawę na później, powierza mostek komandorowi porucznikowi Dacie i zmierza wraz z Rikerem do transportera nr 5. W turbowindzie pierwszy oficer wyraża swoje zaniepokojenie chęcią poprowadzenia zwiadu przez samego kapitana, na co Picard żartuje, że zachowuje się jak nadopiekuńcza, stara kwoka, po czym podkreśla wyłącznie reprezentatywny charakter zwiadu – jako że Riva, mediator, ma reputację najlepszego w swoim fachu, pierwszy kontakt ze strony kogokolwiek niższego rangą niż kapitan mógłby zostać odebrany jako potwarz.

Loud As A Whisper - Picard w gabinecie

Picard rozmyśla nad układem Lima Sierra

W pomieszczeniu transportowym oficerowie spotykają czekających już na nich doradcę Deannę Troi oraz podporucznika Worfa. Deanna wyczuwa silne emocje ze strony Worfa, przejawiane przez niego zwykle w sytuacji zagrożenia walką, dopytuje zatem, co jest ich przyczyną. Podporucznik początkowo zaprzecza, po chwili jednak przyznaje, że niepokoi go sam Riva. Kapitan przypomina wówczas sobie i wszystkim zgromadzonym, że mediator ten negocjował kilka traktatów pomiędzy Klingonami a Federacją, Worf dodaje zaś, że przed tymi zdarzeniami w jego ojczystym języku nie istniało nawet słowo na określenie rozjemcy. Po wyjaśnieniu tej kwestii Picard, Deanna i Worf teleportują się do domu Rivy, w którym jednak nikt na nich nie czeka.

Akt I Edytuj

Podczas gdy kapitan Picard, Deanna i Worf rozglądają się po pomieszczeniu, Riva przybywa bezszelestnie i przypatruje się każdemu członkowi zwiadu twarzą w twarz, szczególną uwagę poświęcając doradcy Troi. Mediator następnie bez słowa staje na podwyższeniu, po czym dołączają do niego trzy ubrane na biało osoby - kobieta oraz dwóch mężczyzn. Przybysze witają gości, naprzemiennie zwracając się do nich, kapitan Picard tymczasem przekazuje pozdrowienia od Zjednoczonej Federacji Planet oraz przedstawia członków swojej załogi. Jeden z mężczyzn zauważa, że Deanna jest telepatką, po czym wyraża zachwyt nad jej urodą, sprawiając wrażenie, jakby mówił za Rivę, który w tym momencie podszedł do Troi.

Loud As A Whisper - chór Rivy

Riva z chórem

Zdziwieni oficerowie dowiadują się wówczas, że Riva jest głuchoniemy, kobieta oraz dwaj mężczyźni zaś mówią w jego imieniu, odczytując jego myśli. Trójka tłumaczy rozjemcy, zwana jego chórem, przyjmuje role uczonego/artysty, romantyka/wojownika oraz harmonii/wiedzy spajającej pozostałe dwa charaktery. Pytając o historię takiej formy komunikacji, kapitan Picard nieumyślnie obraża Rivę, zwracając się do jego chóru, nie zaś bezpośrednio do niego; mediator przyjmuje jednak przeprosiny. Okazuje się, że rodzinie Rivy od pokoleń nie występuje gen słuchu, podobnie jak w przypadku ziemskiej dynastii hanowerskiej, której członkowie cierpieli na uwarunkowaną genetycznie hemofilię, czy władców Fendaus V, którzy rodzili się bez kończyn. W związku z tym przez wieki wykształcono tak specyficzną, telepatyczną formę komunikacji przy pomocy przypisanego do danej osoby chóru. Po tych wyjaśnieniach zwiad wraz z czterema pasażerami teleportuje się z powrotem na pokład.

Akt II Edytuj

Zdziwiony komandor Riker obserwuje, jak zwiad wchodzi na mostek z czterema gośćmi zamiast jednego mediatora. Kapitan Picard pospiesznie wyjaśnia sytuację i instruuje obecnych oficerów, by zwracali się bezpośrednio do Rivy, a trzech jego towarzyszy traktowali jak tłumaczy. Picard rozpoczyna przedstawianie załogi, jednak rozjemca przerywa mu, by wyrazić zachwyt nad Enterprise, po czym łaskawie pozwala kontynuować prezentację. Kapitan przedstawia zatem Rikera, Datę i porucznika Geordiego; Riva, kładąc w geście powitania dłoń na piersi każdego oficera, zauważa specyficzność Daty w postaci braku standardowego serca, uwagę poświęca też Geordiemu, którego VISOR porównuje do swojego chóru w roli, jaką odgrywa w komunikacji ze światem. Poinformowany o rychłym zebraniu w sprawie sytuacji na planecie Solais V zaplanowanym przez komandora Rikera, mediator dziękuje za zaangażowanie oraz prosi, by doradca Troi zaprowadziła go do jego kwatery. Para opuszcza następnie mostek w towarzystwie tylko jednego członka chóru (romantyka); pozostała dwójka tłumaczy, że w sytuacjach damsko-męskich ich obecność by przeszkadzała.

W kwaterze Riva zaprasza Deannę na obiad po konferencji. Kobieta zastanawia się, czy romantyk z chóru również będzie im towarzyszył, mediator zapewnia zaś, że jedynie dopóty, dopóki nie znajdą własnego sposobu na porozumiewanie się. Riva z całym chórem następnie udaje się na zebranie z kapitanem, pierwszym i drugim oficerem w sali obserwacyjnej, gdzie Data rozpoczyna przybliżanie historii konfliktu na Solais V. Rozjemca przerywa mu jednak, stwierdzając, że przeszłość nie ma tutaj znaczenia, powody wojny są zapewne standardowe, a jemu na pewno uda się znaleźć sposób na rozwiązanie sprawy, jako że nigdy wcześniej nie poniósł porażki. Upewniwszy się, że to wszystko, Riva opuszcza lekko zniesmaczonych jego pewnością siebie oficerów, by przygotować się na randkę z Deanną.

Loud As A Whisper - kolacja z Deanną

Kolacja z Deanną

W kwaterze gościnnej mediator i doradca Troi jedzą romantyczny obiad, początkowo w towarzystwie członka chóru, ten jednak zostaje po chwili odprawiony. Deanna i Riva porozumiewają się wówczas za pomocą gestów. Ich posiłek nagle przerywa wezwanie na mostek - po dotarciu Enterprise na docelową planetę okazuje się, że trwa na niej wymiana ognia (lasery), zwaśnione frakcje zaś odmawiają rozmowy z Picardem. Przybywszy na wezwanie kapitana, Riva, bardzo pewny siebie, apeluje do wojowników z Solais V o zażegnanie konfliktu i wykazanie odwagi nie poprzez walkę, lecz stanięcie do rozmów pokojowych. Ku zdziwieniu załogi, strzały z laserów ustają. Mediator prosi Picarda o pomoc w zorganizowaniu negocjacji oraz o udostępnienie mu mapy obszaru wojennego. Po zapoznaniu się z topografią terenu, Riva wyznacza pewne wzniesienie na miejsce negocjacji, na którym mają stawić się obie strony konfliktu. Rozjemca odmawia teleportowania się na planetę z oddziałem Worfa z powodu ryzyka pogorszenia i tak już napiętej sytuacji.

Akt III Edytuj

Komandor Riker i podporucznik Worf dołączają do czekającego już na nich mediatora i jego chóru w pomieszczeniu transportowym. Ustawiwszy fazery na ogłuszanie, cała szóstka teleportuje się na zidentyfikowane wcześniej przez Rivę wzgórze. Rozjemca rozgląda się po okolicy, po czym prosi komandora o zorganizowanie dwóch pochodni oraz trójstronnego stołu przypominającego głazy znajdujące się wokół nich. Riker przekazuje specyfikacje Geordiemu.

Loud As A Whisper - śmierć chóru

Śmierć chóru Rivy

Chwilę później Worf zauważa nadchodzących wysłanników zwaśnionych frakcji. Riva prosi oficerów o zachowanie spokoju, nawet w przypadku zaczepek ze strony agresorów. Reprezentanci obu stron walki (po dwóch na frakcję) wchodzą na wzniesienie i natychmiast mierzą do siebie z broni, proszą również Rivę o ujawnienie się. Mediator wychodzi naprzód i apeluje o przeprowadzenie rozmów pokojowych. Wówczas jeden z Solari sprzeciwia się rozejmowi i strzela w stronę Rivy; Rikerowi udaje się odciągnąć mediatora, jednak strzał pada na jego chór, którego wszyscy członkowie giną na miejscu. Komandor, Worf i Riva szybko teleportują się z powrotem na pokład, podczas gdy przywódca strzelcy zabija go za ten wybryk i krzyczy do Rivy, że nadal chce rozmawiać o pokoju.

Na Enterprise w sali obserwacyjnej kapitan Picard dołącza pospiesznie do Rikera, Daty i Deanny. Oficerowie przyglądają się Rivie, który desperacko mówi coś w języku migowym i krąży po pomieszczeniu, nikt nie jest jednak w stanie go zrozumieć. Picard prosi Datę o zidentyfikowanie tego języka i opanowanie go na poziomie komunikatywnym; sam tymczasem zapewnia mediatora, że nadal może liczyć na pomoc załogi w rozwiązaniu sytuacji.

Akt IV Edytuj

Podczas gdy Riva przebywa na badaniu u doktor Pulaski, Data identyfikuje pięć języków migowych przypominających ten, którym posługuje się mediator; podczas gdy android uczy się języka M-9, Worf sugeruje możliwą skuteczność tego rodzaju komunikacji podczas walki. Data przypomina wówczas, że porozumiewanie się gestami stanowiło podwaliny większości języków, za wyjątkiem np. Lejronów z Malkus IX, którzy najpierw opanowali słowo pisane.

Tymczasem do gabinetu do kapitana przychodzą doktor Pulaski i doradca Troi, z analizą przypadku Rivy. Okazuje się, że mediator jest załamany sytuacją i odmawia współpracy; co więcej, żadne implanty czy zabiegi medyczne nie będą w stanie przywrócić mu słuchu, jako że nie występuje u niego gen odpowiedzialny za interpretację sygnałów dźwiękowych. Wówczas, przyswoiwszy języki migowe, dołącza do nich Data, prezentując kilka znaków. Picard natychmiast zabiera go do sali obserwacyjnej, gdzie razem z Deanną próbują przekonać Rivę do kontynuowania rozmów z Solari. Rozjemca podkreśla jednak, że jego dotychczasowa pycha doprowadziła do śmierci chóru, nie będzie zatem ryzykował dalszych błędów ze swojej strony. Co więcej, wypracowanie komunikacji z chórem trwało latami, nawet pomoc Daty jako tłumacza nie będzie zatem choć w połowie tak efektywna. Riva upiera się więc, żeby zabrać go z powrotem na Ramatis.

Tymczasem doktor Pulaski bada oczy Geordiego w ambulatorium. Kobieta sugeruje mu wstawienie implantów przypominających oczy, przy których nie musiałby już czuć ciągłego bólu związanego z noszeniem VISORa. Słysząc jednak o stracie w polu widzenia bliskiej 20%, starszy mechanik odmawia procedury. Wówczas doktor mówi o jeszcze jednej, bardziej ryzykownej opcji – regeneracji nerwów wzrokowych oraz zreplikowaniu gałek ocznych. Geordi wyraża zaskoczenie, że jest to w ogóle możliwe, Pulaski zapewnia zaś o sukcesie swoich dotychczasowych dwóch tego typu operacji; jedynym kruczkiem jest brak możliwości powrotu do VISORa w przypadku niepowodzenia. La Forge opuszcza więc ambulatorium z poważną propozycją do rozważenia.

Loud As A Whisper - Data tłumaczy migowy

Próby przekonania Rivy do negocjacji

W kwaterze gościnnej do Rivy dołącza Deanna, a także Data w roli tłumacza języka migowego. Ku zaskoczeniu mediatora, Troi planuje udać się na Solais V, aby podjąć próbę pojednania zwaśnionych frakcji; kobieta prosi więc rozjemcę o jakiekolwiek porady, jako że nigdy wcześniej nie uczestniczyła w tego typu rozmowach. Riva niechętnie odpowiada, twierdząc, że negocjacje pokojowe są niezwykle trudne; jego sukcesy zwykle opierały się na zidentyfikowaniu nawet najmniejszego elementu wspólnego dla obu stron konfliktu. Ostatecznie wyjawia jednak, że najważniejsze jest znalezienie czegoś pozytywnego w trudnej, negatywnej sytuacji. Deanna chwyta się tej myśli i motywuje mediatora do zastosowania tej zasady względem siebie samego – zamiany własnej słabości w zaletę, by śmierć jego chóru nie poszła na marne. Rozjemca zdaje się być pozytywnie zaintrygowany tą sugestią i postanawia spróbować.

Akt V Edytuj

Riker, Data, Worf, Deanna i Riva spotykają się w pomieszczeniu transportowym. Po upewnieniu się, że na wzgórzu, na którym mediator zaplanował rozmowy pokojowe, nikogo nie ma, cała piątka teleportuje się na powierzchnię.

Loud As A Whisper - Riva czeka na wysłanników

W oczekiwaniu na strony konfliktu

Riva wybiera miejsce na stół i pochodnie, które po chwili pojawiają się na wzniesieniu za sprawą Geordiego. Rozjemca następnie prosi o zapalenie pochodni, by tubylcy wiedzieli o jego ponownym przybyciu, i oznajmia oficerom, że mogą go już tam zostawić. Zdziwionym kolegom Deanna wyjaśnia pomysł Rivy na pojednanie zwaśnionych frakcji poprzez wspólną naukę języka migowego, niezbędną w celu zrozumienia mediatora. Jako że nauka potrwa zapewne kilka miesięcy, Solari będą mieli powód, by odłożyć przemoc na jakiś czas na rzecz wypracowania nowej metody komunikacji, także między sobą. Początkowo sceptycznie nastawiony, komandor Riker zgadza się zostawić Rivę na planecie. Zwiad teleportuje się zatem z powrotem na pokład, życząc mediatorowi powodzenia.

Podczas gdy Enterprise opuszcza orbitę Solais V, kapitan Picard, nadal rozmyślając nad układem Lima Sierra, zaprasza do swojego gabinetu doradcę Troi, by jej osobiście podziękować za pomoc w przekonaniu Rivy do ponownego podjęcia próby negocjacji pokojowych.

Pamiętne cytatyEdytuj

"Wciąż niepokoi mnie, że zamierza pan poprowadzić zwiad."
"To żaden zwiad, komandorze. To bardziej funkcja reprezentacyjna. Moja nieobecność mogłaby zostać uznana za brak zainteresowania."
"Będzie pan ostrożny?"
"Gdak, gdak, gdak, Pierwszy."
"Słucham?"
"Zachowuje się pan jak stara kwoka. "

- Riker i Picard

Dodatkowe informacjeEdytuj

Scenariusz i produkcjaEdytuj

  • Ostateczna wersja scenariusza: 10 listopada 1988 roku.
  • Howie Seago, aktor grający Rivę, naprawdę nie słyszy i posługuje się językiem migowym.
  • Howie Seago został namówiony do zgłoszenia się do Star Treka przez swoją żonę; sam aktor nieszczególnie był fanem serialu; żartował, że „trudno czyta mu się z ruchu warg kosmitów“ (źródło: Star Trek: The Next Generation 365).
  • W pierwszej wersji scenariusza Riva miał korzystać z elektronicznego urządzenia umożliwiającego mu słyszenie i mówienie; sprzęt miał się zepsuć w kluczowym momencie negocjacji, co Howie Seago uznał za głupi pomysł. W kolejnej wersji Data miał nauczyć mediatora mówić w jedną noc, tutaj jednak aktor obawiał się dania złudnej nadziei głuchym dzieciom, że tak szybko można opanować język mówiony. Seago wówczas przypomniał sobie o pewnej teatralnej interpretacji tragedii Sofoklesa „Ajas“, w której niegdyś grał, gdzie nieco zmodyfikowany, tradycyjny chór grecki podążał za jego postacią, przekazując jego myśli i emocje – każdy członek chóru z innej kategorii. Podsunął zatem ten pomysł ekipie Star Treka, co spotkało się z aprobatą, i doprowadziło do powstania chóru Rivy (źródło: Star Trek: The Next Generation 365).

FabułaEdytuj

  • Wspomniane negocjacje między Federacją a Klingonami prowadzone przez Rivę stanowią pierwszą próbę przedstawienia historii zjednoczenia się tych dwóch zaciekłych wrogów.
  • Na życzenie LeVara Burtona w odcinku znalazła się scena wprowadzająca wątek przywrócenia Geordiemu wzroku za sprawą regeneracji nerwów wzrokowych, co jednak ostatecznie nigdy nie nastąpi w serialu. Starszy mechanik pozbędzie się VISORa, jednak nie poprzez regenerację nerwów (źródło: Star Trek: The Next Generation Companion).

Odnośniki Edytuj

Linia czasowa : 2365 rok, XXIV wiek

Kartografia : układ Ramatis, Ramatis III, Solais V, układ Lima Sierra, Fendaus V

Gatunki : ludzie, androidy, Klingoni, Solari

Statki kosmiczne : Enterprise-D

Pozostałe : telepatia

ObsadaEdytuj

Gościnna obsadaEdytuj

Specjalna gościnna obsadaEdytuj

Poprzedni odcinek:
The Outrageous Okona
Star Trek: Następne Pokolenie
Season 2
Następny odcinek:
The Schizoid Man
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC , o ile nie zaznaczono inaczej.