Memory Alpha
Advertisement
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.
Ludzie
Ludzie w Starfleet
Oznaczenie XGC: XGC-2063-0405
Klasyfikacja: humanoid
Planeta macierzysta: Ziemia
Kwadrant: Ziemia
Przynależność: UFP

Ludzie [ang. humans, terran] znani również jako ludzie istoty, humanoid gatunek zamieszkujący i wywodzący się z planety Ziemia. Ludzie nazywani są również Ziemianami, nazwa ta wywodzi się od nazwy ich planety macierzystej. Sformułowanie to stosowano w główniej mierze dla odróżnienia rdzennych mieszkańców Ziemi od kolonistów zamieszkujących inne planety.

Nota: Nazwa gatunku i planety pochodzi od daty występowania tego gatunku. Pojawił się : Data 2063.04.05 pierwszego kontaktu, to daje gatunek : XGC-2063-0405 oraz planeta FGC-2063-0405. Skrót XGC oznacza Xenobiology General Catalog, czyli Katalog Ogólny Ksenobiologii.

Ludzie to określenie rozumnego człowieka znanego jako homo sapiens, co umieszcza człowieka wśród naczelnych [ang. primates].

W Wszechświecie Lustrzanym ludzie nazywani byli "Terranami" od łacińskiego słowa Terra, Ziemia.

Anatomia[]

Ewolucja[]

Schemat ciała ludzkiego, Leonarda Da'Vinci
Schemat ciała ludzkiego, Leonarda Da'Vinci

Wedle "Systematyki organizmów żywych", człowiek jest ssakiem należącym do rzędu naczelnych i rodziny człowiekowatych.

Człowiek wywodził się od żyjącego około 4 mln lat temu "Australopiteka". Pierwszym znanym przedstawicielem rodzaju "Homo", do którego należy Człowiek współczesny, był żyjący pomiędzy 2.5, a 1 mln lat temu "Homo habilis". (TNG: Genesis)

W przeciwieństwie do wielu humanoidalnych gatunków, ludzie nie posiadają fizycznych cech wyróżniających. Brak u nich narośli kostnych na twarzy bądź ciele, nie występują również charakterystyczny kształt uszu bądź kolor skóry charakterystyczny dla Vulcan i Bolian. Cechą wyróżniającą Ludzi z pośród innych gatunków jest nieskończona liczba kombinacji genetycznych, poszczególne osobniki Homo sapiens różnią się od siebie kolorem włosów, oczu, skóry, czy też elementami twarzy takimi jak kształt nosa.

Gatunek ludzki charakteryzują niezwykle rozwinięte zdolności adaptacyjne do panujących warunków klimatycznych. Brak siły fizycznej prezentowanej przez Klingonów i Vulcan rekompensowany jest zdolnością przetrwania w warunkach eliminujących te gatunki. (DS9: Inquisition) Ludzie zdolni są do egzystencji w temperaturach znajdujących się po za zasięgiem zarówno Klingonów jak i Andorian, budowa organizmu ludzkiego pozwala na przetrwanie przy długotrwałym braku pokarmu oraz wody.

Ludzkie ciało[]

Ludzkie ciało [ang. human body] oznacza ludzki organizm. Główne części ciała człowieka to: głowa, szyja, tułów oraz kończyny: górne i dolne.

24 wiek. W tym wieku, przeciętna długość życia człowieka wynosiła około 120 lat, jakkolwiek zdarzały się jednostki żyjące znacznie dłużej.

Według lekarzy innych gatunków ludzię posiadają prostą anatomię w porównaniu do innych gatunków. Natomiast ich genom jest prawie identyczny do tego małpy. (ENT: Broken Bow)

[Pl.] : "Anatomicznie, wy ludzie są nieco uproszczeni, ale to czego brakuje wam biologicznie nadrabiacie waszym uroczym optymizmem."
[Ang.] : "Anatomically, you humans are somewhat simplistic but what you lack biologically you make up for with your charming optimism."


[Pl.] : "Czy wiesz, że twój genom jest prawie identyczny do tego małp?"
[Ang.] : "Are you aware that your genome is almost identical to that of an ape?"
 • 2151, 16 kwiecień (data szacunkowa) - Silik - Helisa w atmosferze olbrzyma gazowego - (ENT: Broken Bow)

System organów[]

Układ krążenia dorosłego człowieka zawiera około 70–80 ml krwi na kilogram masy ciała, czyli człowiek o przeciętnej masie ciała ma w sobie 5 do 6 litrów krwi. Kolor krwi ludzi jest czerwony. (dane rzeczywiste)

Typowe ciśnienie ludzi :

 • Dorosły : 120/80
 • Dziecko : 110/75
 • Noworodek : 102/55

W ludzkiej krwi znajdują się białe ciałka pełniące funkcję jak organizmy podtrzymania życia w ludzkim ciele.

2269 SD 5221.3 - 5221.8. Pierwszy oficer Spock porównał załogę U.S.S. Enterprise, NCC-1701 do białych ciałek, które będą utrzymywać statek. Organizm magnetyczny chciał wykorzystać statek do ucieczki spod wpływu martwej gwiazdy. (TAS: Beyond the Farthest Star)

Ludzki układ hormonalny pełni rolę regulacyjną do zmieniających się warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.

2151, 19 kwiecień (data szacunkowa). Kiedy Kapitan Archer przekazał rozkaz Starfleet kontynuowania misji eksploracji. Dr Phlox nie miał przeciwko pozostawania na pokładzie Enterprise, NX-01 przez jakiś czas. Rozwinął zamiłowanie dla ludzkiego układu endokrynowego. (ENT: Broken Bow)

Modyfikacje genetyczne[]

Khan Noonien Singh, Jeden z Augumentów
Khan Noonien Singh, Jeden z Augumentów

Wraz z postępem technologicznym, pewne grupy ludzi postanowiły stworzyć nowy gatunek człowieka, silniejszego i bardziej wytrzymałego od zwykłej osoby. Działania te miały zazwyczaj na celu stworzenie żołnierzy idealnych. W efekcie eksperymentów powołano do życia genetycznie zmodyfikowanych ludzi Augumentów. Szybszych, silniejszych, inteligentniejszych i bardziej odpornych na obrażenia. (ENT: The Augments; TOS: Space Seed; Star Trek II: The Wrath of Khan)

Psychika[]

Ludzie posiadają silne instynkty. Zmiana z stanu psychologicznego z stanu walki do stanu logiki zajmuje trochę czasu. (ENT: Broken Bow) )

Społeczeństwo[]

Ziemianie, obok Vulcan, Andorian i Tellarytów, byli współzałożycielami Zjednoczonej Federacji Planet, organizacji zrzeszającej ponad 150 gatunków zamieszkujących Alpha Kwadrant. Członkiem Federacji mógł zostać jedynie gatunek spełniający określone wymogi. Podstawowymi z nich było :

 • posiadanie technologii Warp
 • rząd ogólnoplanetarny
 • sto lat pokoju.

Przez blisko trzy tysiące lat istnienia zorganizowanych struktur społeczno-politycznych, ludzi cechowała różnorodność rasowa, kulturowa i wyznaniowa, często prowadząca do konfliktów zbrojnych. Apogeum konfliktów przypada na przełom drugiego i trzeciego tysiąclecia, kiedy to miały miejsce trzy wojny obejmujące swoim zasięgiem większość obszaru planety.

Doktor Zefram Cochrane
Doktor Zefram Cochrane
Pierwszy kontakt Ludzi z Vulcanami

2063, 5 kwietnia. Zefram Cochrane dokonał pierwszego udanego lotu z prędkością Warp i doszło do pierwszego kontaktu pomiędzy Ludźmi, a Vulcanami w Bozeman, Montana. Dzień ten był określany jako "Dzień Pierwszego Kontaktu", punkt zwrotny w historii Ludzkości. (Star Trek: First Conctact)

2063-2151. Przez następne 88 lat od pierwszego kontaktu pod pozorem udzielania pomocy opóźniali rozwój lepszego i szybszego napędu warp w obawie, że ludzie za szybko dotrą do obszarów przestrzeni kosmicznej i gatunków. Było tak ponieważ uważali, że ludzie nie byli jeszcze gotowi na dołączenie do międzyplanetarnej społeczności. Nie wiedząc o tym fakcie, ludzie polegali na rozsądku i radzie Vulcan, opóźniając swoje podróże w głęboki kosmos.
Po założeniu Starfleet organizacji eksploracji kosmosu i do obrony Ziemi oraz jej kolonii jej przywództwo konsultowało się i uwzględniało rady Vulcan w swoich działaniach dotyczących badania kosmosu i rozwojowi napędu warp. Tym samym opóźniając eksplorację głębokiego kosmosu. Decyzja ta miała pozytywny efekt z powodu, że kosmos był niebezpieczny oraz zamieszkany przez gatunki silniejsze w tym stanie technologicznym Ziemi. (ENT: Broken Bow)

Kolejne trzysta lat rozwoju przyniosło głębokie przemiany społeczno-kulturowe.

 • 2063-2101. Przez mniej niż dwa pokolenia ludzkość wyeliminowała na Ziemi, głód, zarazy, ubóstwo oraz wojny. (ENT: Broken Bow)
 • Reformy jakich dokonano w gospodarce, głównie za sprawą doktryny "Nowej Ekonomi Światowej", doprowadziły do zaniku społeczeństwa konsumpcyjnego, nastawionego na gromadzenie dóbr.
 • Głównym celem człowieka stała się praca dla rozwoju siebie oraz reszty ludzkości.
 • Późniejsze wynalezienie replikatorów, zaspokoiły większość materialnych i żywieniowych potrzeb ludzi, spowodowało wycofanie z użycia pieniędzy.

Przemiany te ominęły część kolonii, na tyle silnych, by nie polegać na gospodarce ziemskiej.

Kultura[]

Ludzie są najbardziej ekspansywnym, otwartym i wiernym szczytnym celom gatunkiem Zjednoczonej Federacji Planet. Nie wyspecjalizowali się w jednej dziedzinie technologii bądź filozofii jak ma to miejsce u innych gatunków jak np. Ferengi. Rozwijają się w każdym aspekcie życia, w oparciu o ideały otwartości i współpracy pomiędzy gatunkami.

21 wiek. Ludzkość rozpoczęła nowy okres w historii ludzkości. Erę eksploracji i kolonizacji kosmosu.
22 wiek. Na początku wieku dla efektywniejszego badania przestrzeni międzyplanetarnej oraz ochrony kolonistów powołana została do życia Starfleet. Była to pierwsza przed Federacyjna organizacja utworzona przez władze Zjednoczonej Ziemi. Ludzie dużo osiągnęli, pokój, ale nadal spożywali mięso. (ENT: Broken Bow)
2151, 19 kwiecień (data szacunkowa). Sukces misji do planety Qo'noS oraz uzyskane podczas misji informacje o możliwym zagrożeniu z strony Suliban Cabal zachęciło dowództwo Starfleet do podjęcia decyzji kontynuowania misji eksploracji głębokiego kosmosu przez Enterprise, NX-01. (ENT: Broken Bow)

Zdolności przystosowawcze wraz z wielowiekową tradycją ciągłego rozwoju i współpracy wysunęła Ludzkość na czołową pozycję w strukturach Federacji. Otwarcie się na nowe idee, oraz dokonywane odkrycia, doprowadziły do głębokich przemian społeczno-kulturowych. Pojawiły się nowe prądy w filozofii i polityce, przemianom uległa moda oraz sposób postrzegania świata. Zachodzące zmiany nie ominęły również kolonii. Zwyczaje, jakie koloniści przywieźli z Ziemi zaczęły podlegać ewolucji, dostosowywano je do panujących na nowych planetach warunków klimatycznych i geograficznych. W wielu wypadkach doprowadziło to do powstania nowych odmiennych od Ziemskiej kultur.


Pogląd Vulcan na ludzki gatunek :

2063-2151. Od pierwszego kontaktu wśród wielu Vulcan panowała opinia, że ludzie w porównaniu do nich byli prymitywnym gatunkiem pod względem technologicznym. Dlatego do tej przez kolejne 88 lat polegali doradztwie i wsparciu Vulcan. Musieli udowodnić Vulcanom, że są gotowi zmienić naturę i spojrzeć poza ich prowincjonalne nastawienie.
[Pl.] : "Twoja reakcja na tą sytuacje jest doskonałym przykładem, dlaczego twój gatunek powinien pozostać w jego własnym systemie gwiezdnym."
[Ang.] : "Your reaction to this situation is a perfect example of why your species should remain in its own star system."
Ludzie wyciągali wnioski bez posiadania informacji oraz wiedzy koniecznej do ocenienia sytuacji. Powinni poznać i zobiektywizować inną kulturę, żeby wiedzieli kiedy się mieszać, a kiedy nie.
[Pl.] : "Ludzie nie mogą powstrzymać się od wyciągania wniosków."
[Ang.] : "Humans can’t refrain from drawing conclusions."


Pogląd Devoran na ludzki gatunek :

2375. Kashyk, Devorański inspektor, przebywający na pokładzie U.S.S. Voyager określił Ludzi jako gatunek pełen sprzeczności. Łączą w sobie zamiłowanie do piękna z okrucieństwem, naukowe podejście do świata z religijnością, wszystko to zaś tworzy całość podobną muzyce. (VOY: Counterpoint)

Pogląd Talosian na ludzki gatunek :

2254. Podczas misji na Talos zespół zwiadowczy z pokładu U.S.S. Enterprise, NCC-1701 spotkał iluzję stworzoną przez Talosian.

Iluzja pokazała ludzie istoty, które przeżyły z godnością i odwagą 18 lat na powierzchni planety, gdzie zbudowali obóz. Po 18 latach rozsypywał się, a ich odzież była podarta.

Magistrat po analizie zwyczajów i historii ludzkiego gatunku doszedł do wniosku, że ludzie posiadają wyjątkową nienawiść do niewoli. Nawet, gdyby była przyjemna i życzliwa, ludzie wolą śmierć. Ta postawa sprawia, że są zbyt gwałtownym i niebezpiecznym gatunkiem dla potrzeb Talosian. Poza tym gatunek ludzki posiadał nadzwyczajną zdolność adaptacji. (TOS: The Cage)

Cytaty wypowiedziane na powierzchni planety Talos podczas rozmowy z oficerami Starfleet i członkami gatunku Talosian :

MAGISTRAT: Nie wierzyłem, że to jest możliwe. Zwyczaje i historia twojej rasy pokazuje wyjątkową nienawiść do niewoli. Nawet wtedy, gdy jest przyjemna i życzliwa, wolicie śmierć. To sprawia, że jesteście zbyt gwałtownym i niebezpiecznym gatunkiem dla naszych potrzeb.

MAGISTRAT: Żaden inny osobnik nie pokazał twoich zdolności adaptacyjnych. Byłaś naszą ostatnią nadzieją.

MAGISTRAT: Twój gatunek nauczył by się naszej mocy iluzji i zniszczyli byście się. (TOS: The Cage)


Pogląd Q na ludzki gatunek :

2364 SD 41153.70-41153.80. Podczas pierwszego kontaktu Q z załogą U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D oficerowie zostali postawieni przed sądem czasu po atomowego horroru w alternatywnej linii czasu. Q jako sędzia oskarżył ludzkość przedstawiając zarzuty wielokrotnej i poważnej brutalności.

W celu określania ich ludzkich wartości poddając załogę testowi podczas wizyty w bazie kosmicznej Farpoint na planecie Deneb IV. Test ten miał pokazać, czym stała się ludzkość po jej brutalnej i morderczej przeszłości. (TNG: Encounter at Farpoint)

Technologia[]

Cybernetyka[]

22 wiek. Badania genetyczne zostały zarzucone na rzecz pracy nad stworzeniem androidów. Cybernetycznych istot wyglądających myślących i zachowujących się jak zwyczajni ludzie. (ENT: The Augments)

Data i Spot
Data i Spot

24 wiek. Badania z dziedziny cybernetyki zostały rozpoczęte przez Dr Arik Soong, kontynuował Dr Noonien Soong, twórca androidów typu Soong : Data, Lore i B-4.

2338. Na planecie Omicron Theta został zbudowany pierwszy android o imieniu Data. (TNG: Datalore)
2365 SD 42523.7. Zjednoczona Federacja Planet nadała pełne prawa obywatelskie Data. (TNG: Datalore, The Measure Of A Man, Inheritance; Star Trek: Nemesis)

Holografia[]

24 wiek (druga połowa). W tym okresie czasowym stworzono inteligentną formę życia na bazie technologii holograficznej.

2365 SD 42286.3. Pierwszym inteligentnym hologramem był James Moriarty, stworzony w przez Porucznika Geordi La Forge. (TNG: Elementary, Dear Data)

Szczytowym osiągnięciem Federacji w dziedzinie inteligentnych hologramów był stworzony przez Dr Lewis Zimmerman, Awaryjny Hologram Medyczny zwany Doktorem. (Voyager: sezony I-VII; DS9: Doctor Bashir, I Presume; Star Trek: First Contact)

Przedstawiciele gatunku[]

Historia[]

Chcesz zobacz historię ludzkości, zobacz Historię ludzkości.

Alternatywne linie czasu[]

Mianem Alternatywnej linii czasu określany jest Wszechświat Równoległy, powstały w wyniku zakłócenia kontinuum czasoprzestrzennego. Zakłócenie takie spowodowane jest zazwyczaj ingerencją czynników zewnętrznych, takich jak podróże w czasie, w wyniku których dochodzi do zmiany biegu co najmniej jednego ze zdarzeń.

Wedle oficjalnych danych istnieje co najmniej 285.000 alternatywnych linii czasu. (TNG: Parallels)

Wszechświat Lustro[]

Zobacz : Teranie

Informacje Dodatkowe[]

Siedem z Dziewięciu jako Borg
Siedem z Dziewięciu jako Borg

Borg przydzielili Ludziom oznaczenie jako "Gatunek 5618".

2356 SD 32749.0. Pierwszy kontakt z Borg i asymilacja jednostki ludzkiej znanej jako Annika Hansen, która była określana później jako Siedem z Dziewięciu, została zasymilowana wraz ze swoimi rodzicami w Delta Kwadrant. (VOY: Scorpion, Part II, The Raven)
2374 SD 51003.7. W tym momencie określono, że Annika Hansen była pierwszym w historii człowiekiem asymilowanym przez Borg Kolektyw. (VOY: Scorpion, Part II)
2366 SD 43997.0. Kapitan Jean-Luc Picard został zasymilowany przez Borg otrzymał oznaczenie Locutus. W tym okresie był uznany jako pierwszy zasymilowany przez Borg człowiek. (TNG: The Best of Both Worlds, Part I; DS9: Emissary) Jednak to się zmieni po odnalezieniu Annika Hansen. (VOY: Scorpion, Part II)

Linki Zewnętrzne[]

Advertisement