FANDOM


Wiki
Ta strona opisuje jedną z zasad Memory Alpha.

Proszę, przeczytaj poniższy tekst, by zapoznać się z jedną z panujących na tym projekcie zasad. Jeśli masz pytania, sugestie lub uwagi, wpisz je na stronie dyskusji.

Skrót:
MA:POV

Punkt widzenia Memory Alpha i artykułów w niej zawartych jest identyczny z punktem widzenia postaci znajdującej się w fikcyjnym uniwersum Star Trek.

Wszystkie artykuły winne być napisane tak, jak gdyby dana osoba/obiekt/etc. na prawdę istniała, zupełnie jak w normalnej encyklopedii. Możesz myśleć o Memory Alpha jak o encyklopedii, która istnieje w obrębie uniwersum Star Trek.

Jedynym wyjątkiem od powyższej reguły są artykuły dotyczące cyklu Star Trek i jego produkcji (traktujące o książkach, filmach, aktorach itp,), które nie są częścią świata Star Trek.

Podawanie źródeł i dodatkowych informacji Edytuj

Podawanie wykorzystywanych przy pisaniu artykułów źródeł ma miejsce poza ramami subiektywnego punktu widzenia i nie narusza powyższej zasady. Dokładny opis prawidłowych sposobów podawania źródeł znajduje się na stronie Memory Alpha:Podaj źródła.

Informacje dodatkowe nie powinny występować poza ściśle określonymi sekcjami.

Informacje tajne Edytuj

W niektórych wypadkach jest jasne, iż dana informacja jest ściśle tajna lub zupełnie nieznana (np. w wyniku takich zabiegów fabularnych jak wyczyszczenie pamięci). Teoretycznie informacje te nie są znane nikomu w obrębie uniwersum Star Trek.

Twórców Memory Alpha należy jednak w tych przypadkach uznać za wszystkowiedzących, posiadających te same informacje co widz.

Konflikty w materiałach źródłowych Edytuj

W przypadku tematów, co do których istnieje rozbieżność w dostępnych materiałach źródłowych należy podać wszystkie dostępne informacje i ewentualnie opisać niezgodności w sekcji z informacjami dodatkowymi.

Podobnie w przypadku dwóch przedmiotów o podobnych nazwach, które w zamierzeniu mogły odnosić się do tego samego – należy utworzyć oba artykuły i wskazać na podobieństwo w informacjach dodatkowych.

Przykłady Edytuj

Używaj

"...Spock był pół-człowiekiem, pół-wolkanem, który służył jako Oficer Naukowy, a następnie Pierwszy Oficer na USS Enterprise..."

zamiast

"...Spock był słynnym pół-człowiekiem, pół-wolkanem z serialu Star Trek: The Original Series (TOS)..."

Zobacz też Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC , o ile nie zaznaczono inaczej.