Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Negocjacje [ang. negotiate] to proces polegający na rozmowach między co najmniej dwoma stronami, którego celem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie prowadzonych rozmów. Negocjacje mogą prowadzone być w sprawie : rozwiązania konfliktu, dotyczące wymiany technologicznej, kulturalnej albo obserwatorów, umowy handlowej, itp.

Negocjacje :[]

Lokalizacja : Deneb IV, Deneb system, Alpha Kwadrant

Data : 2364 SD 41153.70 - 41174.20

Strona : Zjednoczona Federacja Planet, Starfleet

Przedstawiciel : Kapitan Jean-Luc Picard

Strona : Bandi

Przedstawiciel : Zorn

Kwestia : Starfleet chciała wynegocjować umowę na udostępnienie bazy kosmicznej Farpoint do użytku przez Starfleet. Dodatkowym celem było pozyskanie technologii i metody budowanie podobnych baz na innych planetach. (TNG: Encounter at Farpoint)

Wynik : Po ujawnieniu podczas dochodzenia przez załogę U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D, że pierwotna baza była stworzona przez istotę kosmiczną wiezioną przez Bandi dla ich celów. Po jej uwolnieniu Kapitan Picard kontynuował negocjacje i doprowadził do podpisania umowy według, której baza kosmiczna zostanie odbudowana zgodnie specyfikacjami Starfleet. (TNG: Encounter at Farpoint)


Lokalizacja : ..., ... system, ... Kwadrant

Data :

Strona :

Przedstawiciel :

Strona :

Przedstawiciel :

Kwestia :

Wynik : ... (...: ...)


Lokalizacja : ..., ... system, ... Kwadrant

Data :

Strona :

Przedstawiciel :

Strona :

Przedstawiciel :

Kwestia :

Wynik : ... (...: ...)


Lokalizacja : ..., ... system, ... Kwadrant

Data :

Strona :

Przedstawiciel :

Strona :

Przedstawiciel :

Kwestia :

Wynik : ... (...: ...)

Advertisement