Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

Niesubordynacja [ang. insubordination] to działanie polegające na umyślnym nieposłuszeństwie podwładnego wobec dowódcy. W wielu organizacjach o charakterze wojskowym działanie to jest przestępstwo karane według przepisów panujących w danej organizacji. Natomiast w organizacjach cywilnych niesubordynacja jest karana przez udzielenie upomnienia lub nagany.

Historia[]

Data : 2256 SD 1208.00-1208.01 (data szacunkowa)
Przestępca : Komandor Burnham

Opis : Komandor Burnham otwarcie sprzeciwiła się rozkazom Kapitana Georgiou nalegając na natychmiastowy atak na Klingonów. Razem udali się do pokoju gotowości, gdzie mieli rozmawiać na temat niesubordynacji Komandora. Kapitan zwróciła jej uwagę, że takie zachowanie może zdestabilizować załogę. Komandor stwierdziła, żeby nie lekceważyła załogi ponieważ nadzorowała ich ćwiczenia i byli gotowi do walki. Burnham doprowadziła do tego, że Kapitan stracił przytomność. (DIS: The Vulcan Hello)

Kara : Burnham została aresztowana i umieszczona w celi statku U.S.S. Shenzhou, NCC-1227.


Data : opis
Przestępca : opis

Opis : opis

Kara : opis


Data : opis
Przestępca : opis

Opis : opis

Kara : opis


Data : opis
Przestępca : opis

Opis : opis

Kara : opis

Zobacz również[]

Advertisement