Memory Alpha
Advertisement

Niewolnik [ang. slave] to osoba, która stanowi własność innej stanowiąca podlegająca niewolnictwu. Wykorzystywana jest do wykonywania prac zleconych przez jego właściciela.

Przedstawiciele[]

  • Orion : humanoid gatunek o zielonym kolorze skóry, których kobiety są sprzedawane jako niewolnice na planetach Regulus i Orion kolonii prawdopodobnie co najmniej do 23 wieku.

Kapitan Pike rozważał rezygnację z dowództwa statku i rozważał przenieść się na Regulus lub do Orion kolonii. Chciał zostać kupcem, zajmującym się handlem zielonymi zwierzęcymi kobietami, niewolnikami. Jednak Boyce nie widział go w tym zawodzie. (TOS: The Cage)

2154. W 22 wieku, Orion Syndkat posiadał na powierzchni planety Verex III stacja przetwarzania dla handlu niewolnikami. Niewolników uzupełniali porywając członków załogi statków, które wleciały na ich terytorium znajdujące się w obszarze znanym jako Pogranicze. (ENT: Borderland)

  • Ludzie : humanoid gatunek bardzo wszechstronny, zdolny do adaptacji w różnych sytuacjach i warunkach.

Talosianie chcieli wykorzystać winę i Kapitana Pike do stworzenia gatunku ludzkich niewolników, których chcieli wykorzystać do odbudowy cywilizacji na planecie Talos. Dzięki wielokrotnej dłuższej długości życia od ludzkiego, będą mogli wyszkolić społeczeństwo rzemieślników, oraz techników. Do tego celu chcieli użyć Vinę, Numer Jeden oraz Colt. (TOS: The Cage)

Advertisement