Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Spis treści

Dywizja dowodzenia[]

Oficer dowodzenia ...[]

Rasa: ...gatunek...
Płeć: ...nazwa...
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: brak danych
Aktor/ka: ...

...Opis... był/była oficerem Starfleet w ... wieku.

W ..., służył/a w dywizji ... jako ...stopień... na pokładzie U.S.S. ..., NCC-... pod dowództwem Kapitana .... (...: ...)

Nota: ...opis...

Służba w Starfleet[]

...opis sytuacji/misji... . (...: ...)


Oficer dowodzenia ...[]

Rasa: ...gatunek...
Płeć: ...nazwa...
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: brak danych
Aktor/ka: ...

...Opis... był/była oficerem Starfleet w ... wieku.

W ..., służył/a w dywizji ... jako ...stopień... na pokładzie U.S.S. ..., NCC-... pod dowództwem Kapitana .... (...: ...)

Nota: ...opis...

Służba w Starfleet[]

...opis sytuacji/misji... . (...: ...)


Oficer dowodzenia ...[]

Rasa: ...gatunek...
Płeć: ...nazwa...
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: brak danych
Aktor/ka: ...

...Opis... był/była oficerem Starfleet w ... wieku.

W ..., służył/a w dywizji ... jako ...stopień... na pokładzie U.S.S. ..., NCC-... pod dowództwem Kapitana .... (...: ...)

Nota: ...opis...

Służba w Starfleet[]

...opis sytuacji/misji... . (...: ...)Dywizja operacyjna[]

Załogant - Oficer operacyjny 2254-001[]

Członek załogi Enterprise w 2254
Rasa: człowiek
Płeć: kobieta
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: Operacji
Aktorka: nieznany aktor

Oficer Starfleet w 23 wieku, człowiek, kobieta.

W 2254, służył w dywizji operacji na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana Christopher Pike.

Nota: Brak stopnia określa, że nie była oficerem albo szefem, ale raczej zwerbowany. Chociaż nosi odznakę dowodzenia, ale kolor munduru wskazuje na dywizję operacji. Funkcja jej stacji, położona między monitorami i stacją Spock, nigdy nie wspomniano chociaż wskazuje funkcje i przyciski różnych bibliotek komputerowych. Później skojarzone z stacją naukową i zostało zapisane w drugim poprawionym scenariuszu, jako stacja komunikacyjna.

Służba w Starfleet[]

2254. Obsługiwała stację obrony i broni, kiedy Enterprise odebrała drugą część odebranego sygnału SOS. Wiadomość mówiła, że znajdują się rozbitkowie na planecie Talos IV. Kapitan zdecydował się na zmianę kursu, w celu udzielenia pomocy rozbitkom, którzy przeżyli katastrofę SS Columbia. (TOS: The Cage)


Załogant - Oficer operacyjny 2269-52213-001[]

Oficer operacji
Rasa: człowiek
Płeć: mężczyzna
Przynależność: Starfleet
Ranga: Załogant
Dywizja: Operacji
Aktor/ka: ...

Oficer Starfleet w 23 wieku.

W 2269, służył/a w dywizji operacjnej jako Załogant na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana James T. Kirk.

Nota: Prawdopodobnie posiadał stopień Załoganta co widać na mundurze.

Służba w Starfleet[]

2269 SD 5221.3 - 5221.8. Załogant z dywizji operacyjnej pełnił służbę na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701. Próbował wraz innym członkiem załogi z dywizji naukowej uwolnić uwięzionego Scott przez właz w inżynierii. (TOS: Beyond the Farthest Star)Oficer operacyjny 2254-001[]

Członek załogi Enterprise w 2254
Rasa: człowiek
Płeć: mężczyzna
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: Operacji
Aktor: nieznany aktor

Oficer Starfleet w 23 wieku, człowiek, mężczyzna.

W 2254, służył w dywizji operacji jako inżynier na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana Christopher Pike.

Nota : Zakładając, że pracował przy stacji inżynieryjnej to można przyjąć że był inżynierem z dywizji operacyjne.

Służba w Starfleet[]

2254. Obsługiwał stację inżynieryjną na mostku, kiedy Enterprise napotkała na anomalię, która okazała się sygnałem SOS z zaginionego statku SS Columbia. Jednak Kapitan zdecydował się na kontynuowanie lotu do kolonii Vega dopóki nie będzie pewności, że ktoś przeżył katastrofę SS Columbia.

Znajdował się również na mostku Enterprise, kiedy odebrała drugą część odebranego sygnału SOS. Wiadomość mówiła, że znajdują się rozbitkowie na planecie Talos IV. Kapitan zdecydował się na zmianę kursu, w celu udzielenia pomocy rozbitkom, którzy przeżyli katastrofę SS Columbia. (TOS: The Cage)


Oficer operacyjny 2254-002[]

Członek załogi Enterprise w 2254
Rasa: człowiek
Płeć: mężczyzna
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: Operacji
Aktor/ka: nieznany aktor


Oficer Starfleet w 23 wieku, człowiek, mężczyzna.

W 2254, służył w dywizji operacji jako inżynier na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana Christopher Pike.

Nota: Nawiązują do scenariusz jako "pierwszy członek załogi" i "drugi członek załogi", a nazywane "technikami działa laserowego" na arkuszu wywołania.

Służba w Starfleet[]

2254. Brał w pierwszej misji ratunkowej Kapitana Pike. Był jednym z dwóch członków załogi, którzy instalowali i obsługiwali działo laserowe, które zostało użyte stworzenia wejścia do podziemnego kompleksu Talosian. Jednak z powodu mocy iluzji załoga Enterprise nie widziała efektów działania działa, przerwała ostrzał. (TOS: The Cage)
Oficer operacyjny 2254-003[]

Członek załogi Enterprise w 2254
Rasa: człowiek
Płeć: mężczyzna
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: Operacji
Aktor/ka: nieznany aktor

Oficer Starfleet w 23 wieku, człowiek, mężczyzna.

W 2254, służył w dywizji operacji jako inżynier na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana Christopher Pike.

Nota: Nawiązują do scenariusz jako "pierwszy członek załogi" i "drugi członek załogi", a nazywane "technikami działa laserowego" na arkuszu wywołania.

Służba w Starfleet[]

2254. Brał w pierwszej misji ratunkowej Kapitana Pike. Był jednym z dwóch członków załogi, którzy instalowali i obsługiwali działo laserowe, które zostało użyte stworzenia wejścia do podziemnego kompleksu Talosian. Jednak z powodu mocy iluzji załoga Enterprise nie widziała efektów działania działa, przerwała ostrzał. (TOS: The Cage)Oficer operacyjny 2254-004[]

Członek załogi Enterprise w 2254
Rasa: człowiek
Płeć: mężczyzna
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: Operacji
Aktor: nieznany aktor

Oficer Starfleet w 23 wieku, człowiek, mężczyzna.

W 2254, służył w dywizji operacji jako inżynier na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana Christopher Pike.

Nota: ...opis...

Służba w Starfleet[]

2254. Obsługiwał stację inżynierii środowiskowej. Znajdował się na mostku po porwaniu dwóch członków załogi, kiedy wrócili pozostali członkowie na mostek. Statek doświadczył utratę energii, która była wynikiem iluzji Talosian. Jak również kiedy, zaczęli przeglądać bazę komputerową statku. (TOS: The Cage)Oficer operacyjny - Ochrona 2254-001[]

Członek załogi Enterprise w 2254
Rasa: człowiek
Płeć: mężczyzna
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: Operacji
Aktor: nieznany aktor

Oficer Starfleet w 23 wieku.

W 2254, służył w dywizji operacyjnej jako oficer ochrony na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana Christopher Pike.

Nota: Prawdopodobnie służył w dywizji ochrony statku.

Służba w Starfleet[]

2254. Pełnił służbę na mostku w czasie odebrania sygnału SOS w SS Columbia, oraz przez cały czas trwania misji na planecie Talos.

Znajdował się również na mostku Enterprise, kiedy odebrała pierwszą i drugą część odebranego sygnału SOS. Po przybyciu statku w orbitę planety. Jak również, kiedy statek doświadczył iluzję utratę energii, oraz po powrocie porwanych członków załogi na mostek. (TOS: The Cage)Oficer operacyjny - Ochrona 2254-002[]

Członek załogi Enterprise w 2254
Rasa: człowiek
Płeć: mężczyzna
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: Operacji
Aktor: nieznany aktor

Oficer Starfleet w 23 wieku.

W 2254, służył w dywizji operacyjnej jako oficer ochrony na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana Christopher Pike.

Nota: Prawdopodobnie pełnił funkcję yeoman albo asystenta kapitana.

Służba w Starfleet[]

2254. Znajdował się na mostku, kiedy Enterprise napotkała na anomalię, która okazała się sygnałem SOS z zaginionego statku SS Columbia. Przedstawił Kapitanowi raport, który miał umieszczony w klipie z raportami. Kapitan zdecydował się na kontynuowanie lotu do kolonii Vega dopóki nie będzie pewności, że ktoś przeżył katastrofę SS Columbia. (TOS: The Cage)
Oficer operacyjny - Ochrona 2254-003[]

Członek załogi Enterprise w 2254
Rasa: człowiek
Płeć: mężczyzna
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: Operacji
Aktor: nieznany aktor

Oficer Starfleet w 23 wieku.

W 2254, służył w dywizji operacyjnej jako oficer ochrony na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana Christopher Pike.

Nota: Jego służba sugeruje, że był członkiem personelu ochrony statku.

Służba w Starfleet[]

2254. Podczas drugiej próby misji ratunkowej Kapitana Pike, kiedy zespół zwiadowczy chciał się transportować do wnętrza podziemnego kompleksu planety Talos. Pełni służbę jako strażnik przed transporter pokojem Enterprise. (TOS: The Cage)


Oficer operacyjny - Sternik/Nawigator[]

Sternik/nawigator
Rasa: człowiek
Płeć: mężczyzna
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: Operacyjna
Aktor/ka: ...

Oficer Starfleet w 23 wieku.

W 2269, służył w dywizji operacyjnej na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana James T. Kirk.

Nota: ...opis...

Służba w Starfleet[]

2269 SD 5221.3 - 5221.8. Oficer z dywizji operacji U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pełnił służbę przy konsoli nawigacyjnej, kiedy Sulu tymczasowo dowodził statkiem podczas zwiadu na pokładzie statku starożytnych insektoidów przez czterech innych oficerów dowodzących. (TOS: Beyond the Farthest Star)Oficer operacyjny - Transporter Technik[]

Członek załogi Enterprise w 2254
Rasa: człowiek
Płeć: mężczyzna
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: Operacji
Aktor: nieznany aktor

Oficer Starfleet w 23 wieku, człowiek, mężczyzna.

W 2254, służył w dywizji operacji jako inżynier na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana Christopher Pike.

Nota : Prawdopodobnie pełnił funkcje technika, asystenta transporter szefa.

Jego pojawienie się pierwsze rzadkie w 23 wieku człowiek noszący okulary, z drugim pojawieniem się w okularach widziana w TAS: The Terratin Incident. Następnym razem, kiedy wymieniono w Star Trek II: The Wrath of Khan, w którym zakłada się że noszenie do korekcji wzroku jest rzadkie z powodu leków i zabiegów korygujących wzrok.

Jego postać została nazwana Yamata (β) w "The Rift" i otrzymał imię "Sam" w powieści Child of Two Worlds.

Służba w Starfleet[]

2254. Prowadził służbę transporter pomieszczeniu U.S.S. Enterprise wraz transporter szefem Pitcairn, podczas misji na planecie Talos. Obsługiwał transporter konsolę, podczas kontaktu z rozbitkami statku SS Columbia, którzy okazali się iluzją stworzoną przez Talosian.

Następnie prowadził służbę podczas pierwszej próby misji ratunkowej Kapitana, kiedy użyli działo laserowe do stworzenia wejścia do kompleksu Talosian. Ponownie obsługiwał transporter podczas drugiej próby misji ratunkowej , kiedy zespół zwiadowczy chciał się transportować do wnętrza podziemnego kompleksu planety Talos.

Wraz z transporter szefem próbowali odzyskać kontrolę nad transporter, kiedy Talosianie zaczęli transport porwanych członków załogi z powierzchni na pokład Enterprise. (TOS: The Cage)


Oficer operacyjny ...[]

Rasa: ...gatunek...
Płeć: ...nazwa...
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: brak danych
Aktor/ka: ...

...Opis... był/była oficerem Starfleet w ... wieku.

W ..., służył/a w dywizji ... jako ...stopień... na pokładzie U.S.S. ..., NCC-... pod dowództwem Kapitana .... (...: ...)

Nota: ...opis...

Służba w Starfleet[]

...opis sytuacji/misji... . (...: ...)


Dywizja naukowa[]

Geolog - Oficer naukowy 2254-001[]

Geolog
Rasa: człowiek
Płeć: mężczyzna
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: Naukowa
Aktor: Ed Madden

Oficer Starfleet w 23 wieku, człowiek, mężczyzna.

W 2254, służył w dywizji naukowej jako geolog na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana Christopher Pike. Stopień nie znany.

Nota: Według Star Trek Magazine, postać została powiązana z późniejszą rolą Ed Madden jako Fisher. Pierwotnie geolog pierwotnie był znany jako "Astrolog", chociaż Gene Roddenberry zmienił to zgodnie z rekomendacją Harveya P. Lynna, nieoficjalnego doradcy naukowego w sprawie "The Cage", który zasugerował zmianę na "Geologa", ponieważ uważał, że alternatywa tytuł był zbyt ogólny. (The Making of Star Trek, s. 93)

Służba w Starfleet[]

W 2254 po tym jak U.S.S. Enterprise, NCC-1701 weszła w orbitę planety. Geolog przedstawił raport Laboratorium geologicznego, które przeprowadziło badania spektrograficzne planety Talos. Wyniki odczytów pokazały atmosferę składającą się z tlenu, azotu, obojętne ciężkich elementów w bezpiecznych granicach.

Misja na Talos : Kapitan Pike zgromadził sześcioosobowy zespół zwiadowczy i transportują się na powierzchnię planety. Brał udział w pierwszej misji zwiadowczej na planecie wraz Spock, Doktor Boyce, Garison, oraz Tyler. Na powierzchni planety spotkali iluzję rozbitków w rozsypującej się osadzie.

Odprawa i pierwsze misja ratunkowa Brał udział w odprawie dotyczącej misji ratunkowej kapitana i misji ratunkowej. Podczas niej zainstalowano na powierzchni duże działo laserowe skierowane na drzwi w skale. Ostrzał z pełną mocą, nie dał żadnych widocznych efektów. W wyniku, że moc iluzji obcych jest tak duża.

Druga misja ratunkowa Po lokalizacji przez załogę Enterprise pod powierzchnią pola magnetycznego, które uważano pochodziło od podziemnego generatora. Był jednym z sześciu ochotników, który mieli transportować się do wnętrza podziemnego kompleksu Talosianie. Jednak po inicjowaniu transportu zniknęły tylko Yeoman Colt i Numer Jeden. (TOS: The Cage)


Oficer naukowy 2254-002[]

Członek załogi Enterprise w 2254
Rasa: człowiek
Płeć: mężczyzna
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: Naukowa
Aktor: nieznany aktor

Oficer Starfleet w 23 wieku, człowiek, mężczyzna.

W 2254, służył w dywizji naukowej na pokładzie na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana Christopher Pike.

Nota: Nosi insygnia oficera na jego rękawach, chociaż dokładny stopień nie może być określony.

Służba w Starfleet[]

Misja na Talos : Znajdował się na mostku, kiedy Enterprise weszła w orbitę planety Talos. Prowadził rozmowę z oficerem pracującym przy stacji inżynierii i miał z sobą klip.

Był na mostu, kiedy Talosianie objęli kontrolę nad statkiem i po powrocie na pokład porwanych członków załogi z powierzchni planety. (TOS: The Cage)Załogant - Oficer naukowy 2269-52213-001[]

Oficer naukowy
Rasa: człowiek
Płeć: mężczyzna
Przynależność: Starfleet
Ranga: Załogant
Dywizja: Naukowa
Aktor/ka: ...

Oficer Starfleet w 23 wieku, człowiek, mężczyzna.

W 2269, służył w dywizji naukowej jako Załogant na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana James T. Kirk.

Nota: Prawdopodobnie posiadał stopień Załoganta co widać na mundurze.

Służba w Starfleet[]

2269 SD 5221.3 - 5221.8. Załogant z dywizji naukowej wraz innym członkiem załogi z dywizji operacyjnej próbowali uwolnić uwięzionego Scott przez właz w inżynierii. (TOS: Beyond the Farthest Star)

Załogant - Oficer naukowy 2269-52213-002[]

Członek załogi Enterprise w 2254
Rasa: człowiek
Płeć: mężczyzna
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: Naukowa
Aktor/ka: nieznany autor

Oficer Starfleet w 23 wieku, człowiek, mężczyzna.

W 2269, służył w dywizji naukowej jako Załogant na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana James T. Kirk.

Nota: ...opis...

Służba w Starfleet[]

2269. Znajdował się na mostku po porwaniu dwóch członków załogi, kiedy wrócili pozostali członkowie na mostek. Statek doświadczył utratę energii, która była wynikiem iluzji Talosian. Jak również kiedy, zaczęli przeglądać bazę komputerową statku. (TOS: The Cage)
Porucznik - Oficer naukowy 2269-52213-001[]

Oficer naukowy - Porucznik
Rasa: człowiek
Płeć: mężczyzna
Przynależność: Starfleet
Ranga: Porucznik
Dywizja: Naukowa
Aktor/ka: nieznany autor

Oficer Starfleet w 23 wieku, człowiek, mężczyzna.

W 2269, służył w dywizji naukowej jako Porucznik na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana James T. Kirk.

Nota: Prawdopodobnie posiadał stopień Porucznika co widać na mundurze.

Służba w Starfleet[]

2269 SD 5221.3 - 5221.8. Porucznik pełnił służbę na mostku przy stacji naukowej, kiedy oficer naukowy Spock i trzech innych oficerów przeprowadzało zwiad na pokładzie statku starożytnych insektoidów. (TOS: Beyond the Farthest Star)
Oficer naukowy ...[]

Rasa: ...gatunek...
Płeć: ...nazwa...
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: brak danych
Aktor/ka: ...

...Opis... był/była oficerem Starfleet w ... wieku.

W ..., służył/a w dywizji ... jako ...stopień... na pokładzie U.S.S. ..., NCC-... pod dowództwem Kapitana .... (...: ...)

Nota: ...opis...

Służba w Starfleet[]

...opis sytuacji/misji... . (...: ...)Bez dywizji[]

Yeoman - Oficer 2254[]

Rasa: ...gatunek...
Płeć: ...nazwa...
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: Operacji
Aktor/ka: brak

Oficer Starfleet w 23 wieku.

W 2254, służył w dywizji operacji jako asystent na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana Christopher Pike.

Nota: ...opis...

Służba w Starfleet[]

2254. Zginął podczas misji na planecie Rigel VII wraz z dwoma innymi członkami załogi. Zostali zaatakowani w opuszczonym zamku przez humanoid wojownika Kaylar. (TOS: The Cage)


Porucznik - Oficer 2269-52213-001[]

Rasa: ...gatunek...
Płeć: ...nazwa...
Przynależność: Starfleet
Ranga: Porucznik
Dywizja: brak danych
Aktor/ka: nieznany aktor

Oficer Starfleet w 23 wieku.

W 2269, służył/a w dywizji ... jako Porucznik na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana James T. Kirk.

Nota: ...opis...

Służba w Starfleet[]

2269 SD 5221.3 - 5221.8. Statek U.S.S. Enterprise, NCC-1701 był uwięziony w orbicie martwej gwiazdy Questar M-17 oficer komunikacyjny Uhura pełniąca służbę na mostku otrzymała informacje od Porucznika, że pokłady pięć i sześć zgłaszają wyłączenie wszystkich systemów podtrzymania życia. Zginęły pasy podtrzymania życia, manualne obejście nie odpowiada. (TAS: Beyond the Farthest Star)


Członkowie załogi w cywilu[]

Członkowie załogi w cywilu w 2254
Rasa: człowiek
Płeć: mężczyzna i kobieta
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: brak danych
Aktor/ka: ...

Oficerowie Starfleet w 23 wieku.

W 2254, służyli na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701 pod dowództwem Kapitana Christopher Pike.

Nota: ...opis...

Służba w Starfleet[]

2254. Kapitan Pike przeszedł obok nich idąc do swojej kwatery, kiedy zdecydował się na kontynuowanie lotu do kolonii Vega dopóki nie będzie pewności, że ktoś przeżył katastrofę SS Columbia. (TOS: The Cage)

Oficer ....[]

Rasa: ...gatunek...
Płeć: ...nazwa...
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: brak danych
Aktor/ka: ...

...Opis... był/była oficerem Starfleet w ... wieku.

W ..., służył/a w dywizji ... jako ...stopień... na pokładzie U.S.S. ..., NCC-... pod dowództwem Kapitana .... (...: ...)

Nota: ...opis...

Służba w Starfleet[]

...opis sytuacji/misji... . (...: ...)


Oficer ....[]

Rasa: ...gatunek...
Płeć: ...nazwa...
Przynależność: Starfleet
Ranga: brak danych
Dywizja: brak danych
Aktor/ka: ...

...Opis... był/była oficerem Starfleet w ... wieku.

W ..., służył/a w dywizji ... jako ...stopień... na pokładzie U.S.S. ..., NCC-... pod dowództwem Kapitana .... (...: ...)

Nota: ...opis...

Służba w Starfleet[]

...opis sytuacji/misji... . (...: ...)


Advertisement