Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

Nowe Narody Zjednoczone [skrót NNZ - ang. new United Nations] zostały utworzone w pierwszej połowie XXI wieku [ co najmniej przed 2036 ] jako sukcesor Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powodem utworzenia NNZ była sytuacja jaka powstała po III Wojnie Światowej.

Historia[]

2036. Nowe Narody Zjednoczone ogłosiły, że żaden obywatel Ziemi nie może odpowiadać za przestępstwa swojego gatunku albo przodków. (TNG: Encounter at Farpoint).

Nota: Można założyć, że Nowe Narody Zjednoczone na pewno istniały do pierwszego kontaktu z Vulcanami w 2063 roku oraz do czasu zjednoczenia narodów Ziemi i utworzenia Zjednoczonej Ziemi w 2113 [chociaż to nie było potwierdzone w żadnym z kanon źródeł, poza wypowiedział Deanna Troi "ubóstwo, choroby i wojna" zostały usunięte w 50 lat.].

Wypowiedź Q, że NNZ i Zjednoczona Ziemia zostały zlikwidowane w wyniku bardzo szybkiego postępu dotyczyło to alternatywnej linii czasu stworzonej przez niego. Nie dotyczyło to głównej linii czasu ponieważ, kiedy Q ingerował w bieg wydarzeń na Ziemi doprowadziło to do powstania alternatywnej linii czasu. (TNG: Encounter at Farpoint)

Advertisement