Memory Alpha
Advertisement

Dytallix B jeden z przykładów obrotu synchronicznego

Obrót synchroniczny (rotacja synchroniczna) -to zjawisko astronomiczne charakteryzujące się tym, że okres obrotu danego ciała niebieskiego (księżyca, planety) wokół własnej osi jest równy okresowi obiegu tego ciała niebieskiego wokół innego ciała niebieskiego (planety, gwiazdy).

Efektem ubocznym jest to, że jedna strona cały czas zwrócona jest w stronę obiektu, po którego orbicie porusza się ciało niebieskie mające obrót synchroniczny. Jeśli jest to planeta orbitująca wokół gwiazdy, wtedy, przez cały czas, jedna strona jest nasłoneczniona, druga pozostaje w ciemnościach.

Osobliwym przypadkiem jest tu Daled IV. Daled IV jest planetą, która nie obraca się wokół własnej osi. W efekcie, gdy krąży wokół swej gwiazdy, jedna strona planety zawsze pozostaje ciemna, a druga nasłoneczniona. TNG: The Dauphin

Istnieją też planety, których satelity uległy synchronizacji z okresem rotacji układu. Taki przypadek jest nazywany synchronizacją pełną. Przykładem takiej pełnej synchronizacji jest Pluton i Charon. Taka synchronizacja pełna występuje również w ciasnych układach gwiazd podwójnych.


PLANETY CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ OBROTEM SYNCHRONICZNYM:

KSIĘŻYCE CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ OBROTEM SYNCHRONICZNYM:

Advertisement