Memory Alpha
Advertisement
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Oficer taktyczny [ang. tactical officer] znany również jako oficer taktyczny to oficer pełniący służbę na statkach kosmicznych oraz innych instalacjach posiadający wykształcenie i wiedzę taktyczną, którą wykorzystuje do obsługi i utrzymania systemów broni oraz osłon.

Do obowiązków oficera taktycznego należy doradzanie dowódcy w kwestiach taktycznych.

Oceny taktyczne[]

2364 SD 41153.70-41153.80. Worf i Natasha Yar po pierwszym kontakcie załogi mostka statku U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D z istotą zwaną Q przedstawili swoją opinię. Ich zdaniem jedynym wyborem była walka lub ucieczka.

Pol.: Walczyć lub spróbować ucieczki.
Ang.: Fight or try to escape.

(TNG: Encounter at Farpoint)

Oficerowie taktyczni[]

Historia[]

2151, 11 Kwiecień (data szacunkowa). Służył już na pokładzie Enterprise, NX-01 i nadzorował końcowe prace nad statkiem w uruchomieniu systemów obronnych i broni. (ENT: Broken Bow)

Advertisement