Memory Alpha
Advertisement
Plik:Firecaves2375.jpg

Wejście do Ognistych Grot na Bajor.

Ogniste Groty są, stworzonym przez Proroków więzieniem na planecie Bajor .W Grotach uwięzieni są Widma Pah, którzy próbowali przejąć kontrolę nad Niebiańską Świątynią.

Okupujący Bajor Kardasjanie uważali obawy Bajoran przed Grotami za irracjonalne, nie odważyli się jednak na ich eksploracje (DS9: What You Leave Behind).

Benjamin Sisko chciał wraz z swoim synem odwiedzić Ogniste Groty w roku 2369, tuż po Festiwalu Wdzięczności, ostatecznie jednak Jake pozostał na stacji (DS9: The Nagus).

Pierwsza wizyta członków załogi Deep Space 9 w Grotach miała miejsce w 2373 roku. Wtedy to jeden z Pah-wraith zawładną ciałem Keiko O’Brien i przybył na stację z misją zniszczenia Korytarza podprzestrzennego.

Pah-wraith udało się powstrzymać nim wykonał swoją misję (DS9: The Assignment).

W roku 2375 Posiadający kontrolę nad Winn Adami, Dukat, usiłował uwolnić Widma Pah uwięzione w Grotach. Chciał tego dokonać przy pomocy Księgi Kosst Amojan, w której zawarte były instrukcje jak uwolnić Widma Pah. Wedle Bajorańskich przepowiedni uwolnienie Widm Pah mogło doprowadzić do zagłady Bajor. Starając się powstrzymać Dukata przed uwolnieniem Widm Pah Kapitan Sisko pociągnął go wraz z księgą w ogień. Dukat został uwięziony w Grotach na wieki, natomiast Sisko dołączył do Proroków w Niebiańskiej Świątyni.(DS9: The Changing Face of Evil, When it Rains, What You Leave Behind).

Advertisement