Memory Alpha
Advertisement
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Osłona [ang. shield] to określenie opisujące pole energii używane do ochrony statków, instalacji kosmicznych, planet lub innych ciał niebieskich. Zadaniem pola jest ochrona przed zagrożeniami naturalnymi albo wrogimi atakami.

Osłony są również określenia jako defloktory [ang. defelctors], defloktor osłony [ang. defloktor shields], ekrany [ang. screens].

Osłony typ 4 były używane przez Zjednoczoną Federację Planet do ochrony niewielkich stacji naukowych na powierzchni planet. Jedna z takich stacji znajdowała się na powierzchni planety Calder II. (TNG: Gambit, Part I)

Operacje[]

Deflektor osłony działają poprzez tworzenie warstwy lub warstw zniekształceń energetycznych o wysokiej koncentracji grawitonów wokół chronionego obiektu. Na statkach kosmicznych osłona posiada sześć sekcji: przód, prawa burta, lewo, tył, grzbietowy i brzuszny. (Star Trek Nemesis) Energia osłon może być emitowana z zlokalizowanej anteny lub "talerza", takiego jak deflektor nawigacyjny lub z "sieci" emiterów rozmieszczonych na powierzchni obiektu, takich jak kadłub statków. Co najmniej od 23 wieku, deflektor osłony były podstawowym wyposażeniem statków kosmicznych.

Ani materia, ani silnie skoncentrowana energia nie mogły normalnie przebić się przez osłonę. Kiedy osłony były "podniesione", lub naładowane na wysokim poziomie, większość materii lub energii, która miała kontakt z osłonami, była nieszkodliwie odbijana. Było to ważne w walce ze statkami kosmicznymi, ponieważ osłony były niezbędne do ochrony kadłuba. Gdy osłony byłyby podniesione, podczas walki można się spodziewać jedynie niewielkich uszkodzeń kadłuba. W 23 i 24 wieku, broń pozbawiona osłon deflektorowych była w stanie niemal natychmiast spowodować katastrofalne uszkodzenia kadłubów statków. (Star Trek II: The Wrath of Khan; Star Trek VI: The Undiscovered Country; Star Trek Generations)

Ciągłe lub niezwykle silne wyładowania energii mogą stopniowo rozpraszać integralność osłony aż do jej uszkodzenia. Pojemności osłon różniły się w zależności od wielu zmiennych, od dostępnej mocy po kwestie środowiskowe, co sprawia, że ​​trudno jest oszacować ostateczne i uniwersalne obliczenia dotyczące tego, ile szkód mogą one ponieść. Dlatego podczas walki oficerowie taktyczni stale zgłaszali siłę osłony, zwykle jako procent całkowitej skuteczności, przy czym 100% oznaczało, że tarcze były w pełni obciążone, a niższe wyniki procentowe wskazywały na słabsze warunki osłon. Poszczególne sekcje siatki osłon mogą odnieść więcej uszkodzeń niż inne sekcje i zostać wzmocnione dodatkowymi rezerwami mocy, więc oficerowie taktyczni będą informować o stanie osłon po sekcji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mówiono, że osłony "trzymają" , jeśli uszkodzenia nie były wystarczające, aby pozwolić na kompromis. Jeśli osłony "wyboczyły" albo "zawiodły", to całkowita utrata ochrony osłon była nieuchronna. (Star Trek VI: The Undiscovered Country)

Osłony działały w zakresie częstotliwości, aby przepuszczać określone rodzaje energii i materii lub zwiększać skuteczność ich blokowania. Częstotliwości osłon zwykle nie były dostrzegalne bez zbadania elementów sterujących na pokładzie statku, który je rozmieszczał co oznacza, że ​​bardzo trudno było dostroić broń do dokładnej częstotliwości osłon przeciwnika, aby je ominąć (DS9: The Jem'Hadar; Star Trek Generations)

W sytuacjach bojowych statki kosmiczne dopasowywałyby się do częstotliwości własnej osłony i broni, więc ich osłona nie kolidowała z ich własną bronią. Niektóre technologie broni, w tym te powszechnie używane przez Borg, miały szybko regulowane częstotliwości, co oznaczało, że mogły szybko przebić się przez osłonę, która używała częstotliwości statycznej. Skutecznym licznikiem było wielokrotne i losowe zmienianie harmonicznych osłony, aby zminimalizować skuteczność przestrojonych częstotliwości broni. (Star Trek Generations; TNG: The Best of Both Worlds, Part I)

Aktywacja osłony deflektora zajęła trochę czasu. Zmodernizowane statki klasy Constitution potrzebowały dokładnie 13,5 sekundy, aby opuścić i podnieść swoje osłony, gdy zabrał prom na pokład za pomocą promienia holowniczego, choć to obejmowało czas potrzebny na wciągnięcie promu podczas automatycznego dokowania. Ręczny lot promu znacznie skrócił ten czas. (Star Trek V: The Final Frontier)

Osłony statku kosmicznego klasy Nova można było w pełni naładować po naładowaniu emiterów osłon przez 45 sekund. To zadanie wymagało opuszczenia osłon. (VOY: Equinox, Part I)

Normalnie transportery nie były w stanie przebić się przez osłony. (VOY: Arena) Statki kosmiczne Federacji 23 wieku, takie jak U.S.S. Enterprise, NCC-1701 klasy Constitution, nie mogły nawet przemieszczać się przez własne osłony, ale późniejsze statki kosmiczne, takie jak klasy Intrepid i klasy Sovereign mogły swobodnie transportować personel i przedmioty do i z bez konieczności opuszczania osłon. (VOY: Tsunkatse)

Istniały co najmniej dwie różne konfiguracje osłon, powszechnie używane przez statki kosmiczne Federacji. Jeden typ emituje elipsoidalną bańkę osłony wokół statku i stosunkowo duży obszar bezpośrednio przylegający do statku. Druga konfiguracja osłon wykorzystywała warstwę osłony zgodną z konturem, wysuniętą kilka metrów poza główny kadłub.

Konfiguracja elipsoidalnej osłony została pokazana dopiero w 24 wieku. Chociaż harmonika osłony można dostosować, aby zmienić kształt osłony w 24 wieku, nie jest jasne, czy statki mogą wytwarzać obie konfiguracje osłon.

Niektóre statki kosmiczne miały wystarczająco zaawansowany system osłon, aby umożliwić ochronę tylko określone obszary statku, pozostawiając inne obszary bez ochrony. Było to przydatne w czasach, gdy rezerwy mocy są niskie. Obniżenie części osłon pozwoliłoby na użycie transporterów bez całkowitego poświęcania ochrony zapewnianej przez osłonę. Było to również przydatne, gdy kapitan chciał pozostawić część statku nieosłoniętą, jak w ładowni. (VOY: Equinox, Part II)

Osłony można było "rozszerzone", aby objąć inny statek, który nie mógł korzystać z własnych osłon. (TNG: The Next Phase) Można tego również użyć na statkach ze słabszymi osłonami, dopasowując częstotliwości emiter osłon. (TOS: Mudd's Women; TNG: The Defector, Deja Q; VOY: Equinox, Part I) Chociaż rozszerzona osłona może zapewnić pewną ochronę w przypadku awarii osłony na jednym statku, to technika nadwerężyła systemy tego statku, a ogólna wytrzymałość rozszerzonych osłon generalnie nie była tak silna, jak dwóch niezależnych systemów osłon.

Siła[]

Siła osłon wydawały się być różne, co uniemożliwiało dokładne obliczenie, ile obrażeń mogliby przyjąć. Było jednak kilka przykładów :

 • Osłony statku klasy Constitution mogą jednocześnie przyjąć równowartość dziewięćdziesięciu Torped fotonowych. (TOS: The Changeling)
 • Typ deflektora osłony używany przez Centralne Dowództwo Lysian miał moc wyjściową 4.3 kilodżuli i można go było łatwo zniszczyć pojedynczą torpedą fotonową. (TNG: Conundrum)

Ręczne[]

Ręczna odmiana Myśliwych
Ręczna odmiana Myśliwych

Ręczna odmiana była używana przez gatunek Myśliwych z z Gamma Kwadrant. Deflektor osłony były umieszczona na ręce, zintegrowanej z ich mundurami na lewym ramieniu. Osłony te zbierały ogień fazera i skupiały ogień, pozwalając Myśliwym na oddanie kilku strzałów z fazera bez trafienia. (DS9: Captive Pursuit)

Scenariusz tego odcinka nazywa tę technologię optycznymi osłonami deflektora.

Historia[]

Obwody detektorów wykryły coś dziwnego

2364 SD 41153.70-41153.80. Podczas lotu U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D do planety Deneb IV Doradca Troi wyczuła potężny umysł. Worf poinformował, że obwody detektorów wykryły coś dziwnego. Data stwierdził, że rejestruje jako stałe. Według Troi mogło to być niezwykle potężne pole siłowe, z którym mogą się zderzyć. Statek przeszedł Stan Żółty, uruchomiono osłony i deflektory. (TNG: Encounter at Farpoint)

2369 SD 46477.5. Starfleet nawiązała pierwszy kontakt z gatunkiem z Gamma Kwadrant, Myśliwych. Pierwszy kontakt zakończył się strzelaniną na Promenada Deep Space 9, w której Myśliwi używali trzymanej w ręku deflektora osłony. (DS9: Captive Pursuit)

2369 SD 46948.01 - 46970.92 (data szacunkowa). Major Kira Nerys i Porucznik Jadzia Dax ponownie skalibrował podsystemy wewnętrzne deflektor osłony Deep Space 9. (DS9: Duet)

Typy osłon[]

 • Ekranowanie samoregeneracyjne
 • Osłon kowariantna
 • Pole obronne
 • Immersyjne ekranowanie
 • Osłona metafazowa
 • Osłona metafizyczna
 • Osłona multiadaptacyjna
 • Wieloprzestrzenne pole siłowe
 • Ekranowanie wielozakresowe
 • Osłona wielofazowa
 • Osłona paratryczna
 • Osłona refrakcyjna
 • Osłona regeneracyjna
 • Osłona integralności strukturalnej
 • Osłona temporalna
 • Osłona Unimatrix

Technologia i budowa osłon[]

 • Emiter osłon
 • Generator osłon
 • Modulator osłon

Rodzaje osłon[]

Zobacz również[]

Advertisement