FANDOM


W bajorańskich wierzeniach, pagh’tem’far oznacza świętą wizję, którą Prorocy przedstawiają wybranej, przez nich, osobie. Wizje te charakteryzują się tym, że osoba, która ich doświadcza, „widzi” przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

W roku 2373 , kilku tego rodzaju wizji, doznał kapitan Benjamin Sisko. Na ich podstawie, Bajor odmówiło podpisania traktatu akcesyjnego, na mocy którego miało wstąpić do Zjednoczonej Federacji Planet.