Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

Pas Asteroid to obszar przestrzeni w systemie Słonecznym rozciągający się od 2,12 do 3,3 AU od Słońca, który znajdują się między planetą Mars i Jowiszem.

Na obszarze tym znajdują się głównie planetoidy klasy D, który rozpiętość wynosi od setek km do mikroskopicznych obiektów.

Advertisement