Memory Alpha
Advertisement

Pierwsza Dyrektywa [ang. Prime Directive] albo Dyrektywa nr 1 to najważniejsza dyrektywa albo rozkaz w zbiorze przepisów znanych jako Dyrektywy Starfleet. Określany również jako Powszechny (Ogólny) Rozkaz Jeden [ang. General Order One].

Dyrektywa nr 1 (Pierwsza Dyrektywa)[]

Jako, że każda istota rozumna ma prawo do życia zgodnie ze swoją naturalną ewolucją kulturową, personel Starfleet nie może zakłócać normalnego rozwoju życia i kultury innego gatunku. Za zakłócenia uznaje się demonstrację wiedzy, siły lub technologii gatunkowi, która nie jest w stanie rozumieć i posługiwać się poprawnie tą wiedzą. Oficer Starfleet nie może naruszyć Pierwszej Dyrektywy, nawet jeśli oznacza to zagrożenie dla jego życia lub statku, chyba że działa w celu naprawy wcześniejszego naruszenia lub przypadkowego skażenia obcej kultury.

Użycie Dyrektywy nr 1[]

Data : 2256 SD 1205.98-1206.53 (data szacunkowa)
Lokalizacja : FGC-012072, UFC 012072 system, Beta Kwadrant

Opis : Kapitan Georgiou i Komandor Burnham z USS Shenzhou (NCC-1227) przeprowadzili misję mającą na celu przywrócenie dostępu do głębszych warstw wody. Celem misji było naprawienie wyniku wypadku górniczego na meteorycie FCC-012071 w pobliżu planety FGC-012072 doszło do zwiększenie promieniowania otoczenia i co wywołało wysuszenie górnych warstw wód gruntowych do których miał dostęp gatunek Crepusculan.

Oficerowie unikali kontaktu bezpośredniego kontaktu z tubylcami planety w celu nie naruszenia Powszechnego Rozkazu Jeden. Chociaż ich obecność została wykryta przez tubylców, jednak nie miała żadnego wpływu na ich gatunek. (DIS: The Vulcan Hello)

Konsekwencje : Udana misja zapewniła przetrwanie gatunku Crepusculan udostępniając dostęp do głębszych warstw wody przed rozpoczęciem 89 letniego okresu suszy. (DIS: The Vulcan Hello)


Data : ...
Lokalizacja : ..., ... system, ... Kwadrant

Opis : opis

Konsekwencje : opis


Data : ...
Lokalizacja : ..., ... system, ... Kwadrant

Opis : opis

Konsekwencje : opis


Naruszenia Dyrektywy nr 1[]

Data : ...
Lokalizacja : ..., ... system, ... Kwadrant

Opis : opis

Konsekwencje : opis


Data : ...
Lokalizacja : ..., ... system, ... Kwadrant

Opis : opis

Konsekwencje : opis


Data : ...
Lokalizacja : ..., ... system, ... Kwadrant

Opis : opis

Konsekwencje : opis


Data : ...
Lokalizacja : ..., ... system, ... Kwadrant

Opis : opis

Konsekwencje : opis
Advertisement