Memory Alpha
Advertisement
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Pierwszy oficer U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D

Pierwszy oficer [ang. first officer] na pokładzie statku kosmicznego drugi w dowodzeniu zaraz po dowódcy. Znany również oficer wykonawczy [ang. executive officer - XO], zazwyczaj stanowisko pełnione przez oficera z stopniem Porucznika [ang. lieutenant] lub Komandor Porucznik [ang. lieutenant commander].

Obowiązki pierwszego oficera

Do obowiązków pierwszego oficera należy :

Nota: Zgodnie z wypowiedzią Doktor Crusher na markecie bazy Farpoint w 2364 SD 41153.7-41153.8.

Pl.: "Komandorze jestem pewna, że są powody dla pierwszego oficera chęć zademonstrowania jego energii i czujności dla nowego kapitana."

Ang.: "I'm sure, Commander, there are reasons for a first officer to want to demonstrate his energy and alertness to a new captain."

(TNG: Encounter at Farpoint)

Występowanie

2364 SD 41153.70-41153.80. Komandor Riker pierwszy oficer z statku U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D rozpoczął rozmowy na temat bazy kosmicznej Farpoint z administratorem Zorn na planecie Deneb IV. (TNG: Encounter at Farpoint)


Pierwszy oficer w Starfleet

Pierwszy oficer w innych organizacjach

  • ...

Zobacz również

Dziennik pierwszego oficera
Advertisement