Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.
Clip 187.jpg
Pierwszy oficer U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D.

Pierwszy oficer [ang. first officer] na pokładzie statku kosmicznego drugi w dowodzeniu zaraz po dowódcy. Znany również oficer wykonawczy [ang. executive officer - XO], zazwyczaj stanowisko pełnione przez oficera z stopniem Porucznika [ang. lieutenant] lub Komandor Porucznik [ang. lieutenant commander].


Pl.: "Komandorze jestem pewna, że są powody dla pierwszego oficera chęć zademonstrowania jego energii i czujności dla nowego kapitana."

Ang.: "I'm sure, Commander, there are reasons for a first officer to want to demonstrate his energy and alertness to a new captain."

Obowiązki :[]

Do obowiązków pierwszego oficera należy :

Pierwszy kontakt[]

Negocjacje[]

2364 SD 41153.70-41153.80. Komandor Riker pierwszy oficer z statku U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D rozpoczął rozmowy na temat bazy kosmicznej Farpoint z administratorem Zorn na planecie Deneb IV. (TNG: Encounter at Farpoint)

Dowodzenie zespołu zwiadowczego[]

Nadzorowanie ćwiczeń[]

Komandor Burnham jako pierwszy oficer U.S.S. Shenzhou, NCC-1227 nadzorowała ćwiczenia bojowe załogi statku i uważała, że byli gotowi do walki. (DIS: The Vulcan Hello)

Nota: Informacja uzyskana z rozmowy między Kapitanem i pierwszym oficerem USS Shenzhou. 2256 SD 1208.00-1208.01 (data szacunkowa).


Pierwszy oficer w Starfleet[]

Pierwszy oficer w innych organizacjach[]

  • ...

Zobacz również[]

Dziennik pierwszego oficera
Advertisement