Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Port dokowy [ang. docking ports] lub właz dokowania [ang. docking hatch] to określenie używane do elementu statku lub instalacji kosmicznej znajdujący się na kadłubie i zapewnia załodze dostęp między ich statkiem a innym statkiem lub stacją kosmiczną.

Określenie to może być używanego do platform lądowania na obiektach planetarnych.

Nota: W skasowanej scenie "Broken Bow" mistrz doku użył określenie "port dokowy 6" (docking ports 6), gdzie wylądował statek Klaang.

Historia[]

2151, 9 kwiecień (data szacunkowa). (skasowana scena) Zgodnie z poleceniem mistrza doku Klingoński statek zwiadowczy klasy K'toch wylądował przy porcie dokowym 6 kompleksu handlowego Rigel. Otrzymał zezwolenie zagrożenia biologicznego poziom jeden. (ENT: Broken Bow)

Dokowanie do Helisy
Dokowanie do Helisy

2151, 16 kwiecień (data szacunkowa). Statek komórka, którym przyleciał Kapitan Archer i Komandore Tucker zadokował w porcie dokowym Helisy stacji kosmicznej Suliban Cabal. (ENT: Broken Bow)