FANDOM


To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Projekt [ang. design, project] to określenie ma różne znaczenia opisuje przedsięwzięcie lub dokumentację techniczną.

Projekt to zbiór powiązanych i ciągłych działań prowadzących do osiągnięcia konkretnego wyniku. Wykonywane w określonym czasie od zaplanowanego początku do końca. Projekt jest realizowany przez zespół specjalistów z różnych dziedzin koniecznych do wykonania zamierzonego produktu lub celu.


Projekt techniczny zawiera zestaw dokumentacji i rysunków technicznych, przedstawiające budowany obiekt. Przedstawiają założenia materiałowe, finansowe, technologiczne oraz siłę roboczą konieczną do jego wykonania. Mogą to być projekty budynków, pojazdów lub urządzeń. Można wyróżnić następujące fazy :

  • projekt wstępny [koncepcyjny] zawiera zestaw rysunków o niewielkim stopniu szczegółów oraz małej skali.
  • projekt budowlany [konstrukcyjny] zawiera szczegóły rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych i materiałowych w porównaniu do projektu wstępnego. Posiada rzutu o większej skali z większą ilością szczegółów.
  • projekt wykonawczy stanowi końcową wersję projektu na podstawie, której są wykonywane prace w celu jego ukończenia. Zestaw rysunków zawiera wszystkie szczegóły wyjaśniające sposób budowy, pełne projekty konstrukcji oraz instalacji oraz skalę 1:10, a czasami 1:1.


Projekt społeczny [socjalny] to działania mające na celu przeprowadzenie konkretnych działań w celu wywołania zmian w zachowaniu lub sytuacji społeczeństwa. Do tego celu są przeprowadzane kampanie i edukację populacji w celu zmiany sposobów myślenia i zachowania. Wykorzystywane są również zmiany w sytuacji ekonomicznej albo/również prawnej w celu zapewnienia zmiany określonych w projekcie przez określony przedział czasu.


WystępowanieEdytuj

W 2269 SD 5221.3 - 5221.8 zespół zwiadowczy z U.S.S. Enterprise, NCC-1701 będąc na pokładzie obcego statku stwierdził, że statek funkcjonował już tysiąclecia. Cały statek został zaprojektowany do odbierania i magazynowania energii. (TAS: Beyond the Farthest Star)


ProjektyEdytuj

Typy projektówEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC , o ile nie zaznaczono inaczej.