FANDOM


Przestrzeń Federacji to terytorium na obszarze Alpha i Beta Kwadrant. którym znajdują się planety macierzyste i kolonie obywateli Zjednoczonej Federacji Planet.

Ang. : This is Federation space. Retreat is not an option.
Pl. : To jest przestrzeń Federacji. Odwrót nie jest opcją.

W drugiej połowie 24 wieku Federacja rozciąga się na przestrzeni 8000 lat świetlnych i składa się ze 150 światów członkowskich oraz ponad 1000 kolonii (terenów zależnych).

Alpha Kwadrant Edytuj

Terytorium Federacja jako organizacji jednoczącej wiele gatunków i cywilizacji w Alpha Kwadrant graniczy z Konfederacją Breen, Patriarchatem Kzin, Pierwszą Federacją, Sojuszem Ferengi, Koalicją Tzenkheti, Cardasiańską Unią, Talariańską Republiką i Zgromadzeniem Tholian.

Beta Kwadrant Edytuj

Terytorium Federacja jako organizacji jednoczącej wiele gatunków i cywilizacji w Beta Kwadrant graniczy z Romulańskim Imperium Gwiezdnym, Klingońskim Imperium, Hegemonią Gorn i Metron Konsorcjum.

Historia Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : UFC 012073 system, Beta Kwadrant

2256 SD 1207.3. Statek U.S.S. Shenzhou, NCC-1227 znajdował na krawędź przestrzeni Federacji w pobliżu binarnego systemu UFC 012073. (DIS: The Vulcan Hello)


Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

data. ~~opis~~""


Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

data. ~~opis~~""
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC , o ile nie zaznaczono inaczej.