FANDOM


Skala Richtera - Dr Alonzo Richter po raz pierwszy opublikował swoją Skalę Kultur w 2203 roku. Od tego czasu stała się ona głównym narzędziem dla Federacji przy wyznaczaniu momentu, w którym Pierwsza Dyrektywa przestaje mieć zastosowanie. Do większości misji Pierwszego Kontaktu dochodzi, gdy społeczeństwo osiąga stopień rozwoju oznaczony na Skali jako G. Wyjątki dotyczą planet, które nie życzą sobie kontaktu, tych, z którymi skontaktowały się organizacje nie podlegające Federacji oraz tych, gdzie pierwszy kontakt odbył się przed wprowadzeniem Skali Richtera.

Klasyfikacja w Skali Kultur Richtera nie zawsze jest związana z siłą danej cywilizacji, aczkolwiek zazwyczaj tak jest, bowiem cechy takie jak rząd planetarny czy nieagresja są uwzględnione. Oceny kultur sklasyfikowanych jako bardziej zaawansowane niż Federacja (N) są wysoce spekulatywne, ponieważ tak zaawansowane istoty nie zawsze życzą sobie ujawnienia wszystkiego o sobie, a Federacja nie ma środków i możliwości, aby je zbadać - bądź to otwarcie, bądź skrycie.


Spis ten został sporządzony około siódmego sezonu TNG i nie ma w nim Dominium, ani dziesiątek innych gatunków występujących w DS9, VOY czy późniejszych filmach kinowych. W przypadku cywilizacji wymienionych mogą wystąpić poważne wątpliwości - z tego, co dziś wiemy wynika, że pierwotnie za nisko sklasyfikowano Breenów, Kardasjan i Ferengi. Być może gatunki te dobrze ukryły swe prawdziwe możliwości lub Federacja ich nie doceniła.

Kategorie planet i gatunków wg. Skali Richtera z przykładamiEdytuj

AAAEdytuj

AAA: brak znanego inteligentnego życia:
Ceti Alfa 5, Manark 4, Melnos 4, Miridian 4, Nelvana 3, Nervala 5, Ohniaka 3, Omicron Ceti 3, Quazulu 8, Regulus 5, Septimus Minor, Planeta Shermana, Tethys 3, Titus 4, Vilmor 2, Zayra 4

AAEdytuj

AA: epoka prehistoryczna (brak narzędzi):
Alfa Carinae 2, Alfa Maioris 1, Bardakia, Berengaria 7, Dimorus 4, El-Adrel 4, No'Mat, Ruah 4, Surata 4

ASEdytuj

AS: prymitywne formy życia żyjące w przestrzeni kosmicznej:
forma życia z systemu Alfa Omicron (znana jako Junior), gigantyczna ameba, azotowe pasożyty z pasa asteroid Pelloris niedaleko Tessen 3, formy życia zamieszkujące Mgławicę Ordek (Wogneers)

AEdytuj

A: epoka kamienia:
Altair 3, Gamma Trianguli 6 (Vaalowie), Planeta Hansona

AREdytuj

AR: prymitywne (kontakt zabroniony):
Tarchannen 3, Tarella, Taurus 2

B-Edytuj

B-: epoka rolnictwa:
Malkus 9, Planeta Miramanee, Rousseau 5

BEdytuj

B: epoka metalu:
Apella, Capella 4, Sigma Draconis 6, Galvin 5, Malurianie (przed wymarciem), Rigel 7, Zeta Bootis 3 (kontakt nerwowy)

C-Edytuj

C-: inteligencja naukowa (bez narzędzi):
Janus 6, Tyrellia

CEdytuj

C: epoka nauki:
Barkon 4, Fendaus 5, Mintaka 3

D-Edytuj

D-: epoka przedindustrialna:
M-113 (przed wymarciem), Omega 4, zewnętrzny wygląd Społeczeństwa Organian, Sigma Draconis 3

DEdytuj

D: epoka pary:
Argo, Brax, Canopus 2, Omicron 4, Rigel 7, Tartarus 5

D+Edytuj

D+: epoka elektryczności:
Landris 3, Minara 2 (przed przesiedleniem), Mintonia, Rubicun 3 (Edo)

E-Edytuj

E-: epoka paliw płynnych:
Kraus 4, Lorien 3, Stakoron 2, Suvin 4

EEdytuj

E: epoka atomowa:
Barzans, Deneb 4 (Bandi), Beta 3, Mordan 4, Sigma Iotia 2

FEdytuj

F: epoka kosmiczna:
Alfa Carinae 5, Altec, Argelius 2, Balonsee 6, Brekka, Kea 4, Penthara 4, Sarona 7, Straleb, Talin 4, Theta 7, Turkana 4

F+Edytuj

F+: uświadomiona epoka kosmiczna:
Halkanie, Marejaretus 6, Kolonia Norpin, Tagus 3, Thalos 7, Tohvon 3

GEdytuj

G: epoka fuzyjna:
Antica (system Beta Renna - Antikanie), Deneb 2, Drema 4, Gamma Vertis 4, Jaros 2, Ligon 2, Manu 3, Minos Corva, Nahmi 4, Niau, Ophicus 3, Regula, Selay (system Beta Renna - Selayanie), Sigma Draconis 4, Solais 5, Thelka 4, Ventax 2, Xelata

HEdytuj

H: epoka planetarna (zjednoczony świat):
892 4 (Magna Roma), Angel One, Bre'el 4, Ekos, Elas, Kataan, Kenda 2, Krios, Malcor, Ornara, Phylos 2, Quadra Sigma 3, Relva 7, Rochani 3, Troyius, Vault Minor, Zeon

IEdytuj

I: epoka gwiezdna:
Algolia, Altair 6, Antide 3, Barolia, Breen (Breeni), Chalna, Corvan 2, Gamelan 5, Largo 5, Ligos 7, Miradorni, Pakledowie, Pelleus 5, Pentaurus 5, Regulus 2, Rura Penthe (przed podbiciem przez Klingonów)

JEdytuj

J: epoka ekspansji:
Alykoni, Berellianie, Brakas 5, Gault, Lysia, Mudor 5, Nausikaanie, Ogus 2, Otar 2, Qualor 2, Sothis 3 (Satarranie), Shiralea 6, Styris 4, Tarsas 3, Tormen 5, Tyrus 7A, Valeria, Zibalia

KEdytuj

K: epoka introwersji:
Acamar 3, Alfa Proxima 2, Beta Antares 4, Cordian, Epsilon Hydra 7, Gamaris 5, Mizar 2, Narendra 3, Nimbus 3, Peliar Zel. Persephone 5, Setlik 3, Vadris 3, Xanthras 3, Zytchin 3

K+Edytuj

K+: epoka oświecenia:
15 Lynics 2 (Kaici), Bajor (Bajoranie), Gaspar 7, Hoek 4, Hurkos 3, Kurl (przed wymarciem), Mariah 4, Mataline 2, Meles 2, Memory Alfa, Pacifica, Parliment, Risa, Sauria, Sirius 9, Valo 2, Valo 3, Planeta Przyjemności Wrigley'sa, Zeta Alfa 2

LEdytuj

L: epoka siły:
Angosia 3, Beltane 9, Benzar, Devidia 2, Dopteria, Eminiar 7, Epsilon Canaris 3, Lenaria, Mantillowie, Mariposa, Melina 2, Midos 5, Milika 3, Morikin 7, Oceanus 4, Promelianie, Rakhar, Rigel 2, Rutia 4, Tagra 4, Tarsus 4, Vendikar, Zadar 4

MEdytuj

M: epoka jonowa:
Alfa Cygnus 9, Ardan, Bilana 3, Catualla, Canopus 3, Dachlyds, Daran 5, Delos 4, Deneb 5, Gonal 4, Hurada 3, Kaelon 2, Kaldra 4, Krisa, Kostolain, Lemma 2, Makus 3, Mentharzy (przed wymarciem), Merak 2, Kolonia Nehru, Zaldor

MREdytuj

MR: epoka jonowa (kontakt zabroniony):
Kavis Alfa 4 (rozwinięci Nainici), Ktaria, Mab - Bu 6A, Moab 4, Rigel 8 (Sydykat Orioński), Sarthong 5, Tangua 4, Velara

N-Edytuj

N-: epoka przedtechnokratyczna:
Aurelia, Axanar, Beta Lankal, Beta Thordiar, Beta 6, Beth Delta 1, Bolarus 9, Kardasja (Kardasjanie), Edo, Ferenginar (Ferengi), Kora 2, Malaya 4, Talaria (Talarianie), Tau Ceti 3 (Kaferia), Tiburon

NEdytuj

N: epoka technokracji:
61 Cygni 5 (Tellar), Alfa Centauri, Alfa 3, Andor (Epsilon Indii 8), Arvada 3, Babel, Bencia, Bersallis 3, Beta Agni 2, Boreth, Borka 6, Cygnet 12, Deneva, Ziemia, Gideon, Gornar, Haven, Klaestron 4, Marcos 12, Minos Korva, Qo'nos (Klinzhai - Klingoni), Rigel 4, Rigel 5,

NREdytuj

NR: epoka technokracji (kontakt zabroniony):
Minos, Platonius, Remus i Romulus (Romulanie), Scalos, Korporacja Sheliak, Tau Cygna 5, Tholia, Tilonus 4,

N+Edytuj

N+: epoka cywilnej (społecznej) technokracji:
Betazed (Betazoidzi), Caldonia, Chandra 5, Danula 2, Delb 2, Delta 4, Efrosia, El-Aurianie, Icor 9, New Fabrina, Ramatis 3, Tamaria, Trill (Trille), Ullia, Wolkan (Wolkani), Yonada, Zakdor,

N+PREdytuj

N+PR: epoka cywilnej (społecznej) technokracji (kontakt zabroniony):
Gagarin 4, Torona 4,

NSEdytuj

NS: samoświadome formy życia żyjące w przestrzeni kosmicznej:
chmura z Systemu Beta Renna, Istota Beta 12-A, Kalamarain, Istota Krystaliczna, Chmura Dikronium, Istoty FGC-47, Istoty z Systemu Gamma Canaris ("Towarzysze"), Kosmiczna Meduza

OEdytuj

O: epoka technopotęgi:
Bynaus (Binarowie), Cerebus 2, Legara 4, Medusa, Mudd, Sarpeidoni (przed wymarciem), Vorgoni (z XXVII wieku),

PEdytuj

P: epoka technosuperpotęgi:
Planeta Parku Zabaw, Kolektyw Borga, budowniczowie Sfer Dysona, Ikonia (Ikonianie, przed wymarciem), Starsi z Exo 3 (przed wymarciem), Rubicun 3 (Bóg Edo, Strażnik Edo), Planeta Sargona (przed wymarciem), Triacus (Epsilon Indi 4, przed wymarciem),

PSEdytuj

PS: epoka technosuperpotęgi, miejsce pochodzenia nieznane:
Gomtuu, V'Ger (POCHODZENIE: Ziemia - XX wiek oraz Planeta Maszyn), sonda "wielorybia"

QEdytuj

Q: epoka zamaskowania:
Aldea,

REdytuj

R: epoka odkrywania:
Cytherianie, Imperium T'Kon (przed wymarciem), konstruktorzy androidów na planecie Mudd, Vianie,

SEdytuj

S: epoka transformacji:
Antos 4, Daled 4

TEdytuj

T: epoka iluzoryczności:
Melkotia, Prakal 2

TREdytuj

TR: epoka iluzoryczności (kontakt zabroniony):
Talos 4

UEdytuj

U: epoka wymiarów:
Strażnik Wieczności, Tau Alfa C (Podróżnik), Triskelion (Opiekunowie)

VEdytuj

V: epoka wzniosłości:
Excalbia, Trelane z Gothos, Kelvanie, Pollux 5 (Apollo - przed wymarciem), byty z Pyris 7 (Korob i Sylvia)

WEdytuj

W: epoka galaktyczna:
istoty zamieszkujące bajorański korytarz podprzestrzenny ("prorocy"), Dowdowie, Kalandanie, Metroni, Strażnicy

WREdytuj

WR: epoka galaktyczna (kontakt zabroniony):
Vagra 2 (Armus), Lactra 7

X-Edytuj

X-: epoka przedbezcielesna:
Zed Lapis (istoty, które pozostawiły swoje zło w postaci Armusa), Zalkonianie

XEdytuj

X: epoka bezcielesna:
Organianie, Thasjanie, Koinonianie, Zetarianie

XXEdytuj

XX: czas bliskości wszechmocy:
Continuum Q

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC , o ile nie zaznaczono inaczej.