Memory Alpha
Advertisement
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go. Transporter budowa

Skaner obrazowania molekularnego [Molecular imaging scanners] element transporter komory, który jest umieszczony w podstawkach [wkładkach] górnej platformy transportera. W każdej z górnych podstawek znajduje się cztery skanery obrazowania molekularnego.

Zadaniem skanerów jest zarejestrowanie i stworzenie wzoru każdego obiekty na poziomie kwantowym, a następnie stworzenie pliku danych z tym wzorem zapisanym w panelu kontrolnym.

Ilość czterech skanerów w podstawce jest spowodowana zabezpieczeniem wysokiego poziomu i dokładności wykonywanego wzoru. Stanowi również zabezpieczenie koniecznej dokładności w wypadku uszkodzenie jednego lub więcej skanerów.


Nota: Molekularne skanery obrazowania. Każda górna podstawka [wkładka] posiada cztery drugorzędne [nadmierne] zestawy 0,0012μ molekularne skanery obrazowania w odstępach pod kątem 90° wokół głównej osi podstawki.

Procedury sprawdzania błędów pozwalają zignorować jeden skaner, jeśli nie zgadza się z pozostałymi trzema. Niepowodzenie dwóch lub więcej czytników wymaga automatyczne przerwanie w procesie transportu.

Każdy skaner jest przesunięty 3,5 sekundy łuku od osi ABC, pozwalając rzeczywisty czas pozyskiwania danych analogowych stanu kwantowego korzystając z serii dedykowanych Heisenberg kompensatorów. Dane stanu kwantowego nie są używane, gdy transportery działają w trybie towarowym [ładunkowym] [rozdzielczość molekularna].

Źródło: Star Trek: The Next Generation Technical Manual


Nagłówek sekcji[]

Tutaj napisz treść pierwszej sekcji strony.

Nagłówek sekcji[]

Tutaj napisz treść drugiej sekcji strony.

Advertisement