Memory Alpha
Advertisement
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Strefa Zdemilitaryzowana (w skrócie DMZ) to strefa buforowa między Zjednoczoną Federacją Planet, a Cardassiańską Unią. Powstała w wyniku podpisania traktatu Federacja-Cardassianie w 2370 roku. Zgodnie z zapisami żadna ze stron bez zezwolenia nie może umieszczać na obszarze strefy flot oraz budować obiektów wojskowych. Ponadto sygnatariusze określili zmiany terytorialne na tym obszarze. Nastąpiła dwustronna wymiana koloni, niektóre kolonie Cardassiańskie trafiły pod zwierzchnictwo Federacji, a kolonie Federacji stawały się częścią Unii. Koloniści, którzy w wyniku zmian terytorialnych znaleźli się po za obrębem swojej "ojczyzny" mogli swobodnie przesiedlić się na obszary należące do ich rządu. Mimo tych zapewnień wielu kolonistów odmówiło opuszczenia swoich domów. Dorvan V był jedną z kolonii Federacji, która przeszła pod jurysdykcje Cardassian. (TNG: Journey's End)

Cardassian-Federation border

Strefa Zdemilitaryzowana przed wybuchem wojny

Jednakże zmiany jakie zaszły po ratyfikowaniu traktatu nie wszystkim się spodobały. Wynikiem tego niezadowolenia było potajemne dozbrajanie się kolonistów obu stron co było oczywistym pogwałceniem zapisów traktatu. Cardassiańskie Centralne Dowództwo rozpoczęło zakonspirowaną sprzedaż broni tym kolonistom, którzy nie chcieli by na ich terenie zamieszkiwali koloniści z Federacji. Cardassianie swoją politykę w tym aspekcie prowadzili przez rasę Xepolitan, którzy od wielu lat byli pośrednikami w handlu między rządem na Cardassia, a zainteresowanymi stronami. Koloniści Federacji nie pozostawali dłużni. Kilka grup separatystycznych utworzyło Maquis, która postawiła sobie za cel wyparcie z ich obszaru Cardassiańskich okupantów. W większości członkowie Maquis mieli żal do Federacji, uważali że ich zdradziła prowadząc uległą politykę w stosunku do Cardassian, co kosztowało ich wejściem w skład Unii. Maqius nie zyskało oficjalnego poparcia Federacji, lecz wielu w Federacji (w tym w Starfleet) udzielało im cichego wsparcia. (DS9: The Maquis, Part I, Part II; TNG: Preemptive Strike)

Badlands map

DMZ północna granica

Strefa Zdemilitaryzowana została szybko opanowana przez Jem'Hadar w 2373 roku, krótko po wstąpieniu Cardassiańskiej Unii do Dominium. W czasie gdy Dominium kroczyło w kierunku otwartego konfliktu zbrojnego z Federacją, Strefa przestała w praktyce istnieć.

Planety wchodzące w skład DMZ[]

Plik:DorvanV.jpg

Dorvan V

Ronara Prime

Ronara Prime

Volon III surface

Powierzchnia planety Volan III

 • Alpha 441
 • Aschelan V
 • Athos IV
 • Bryma
 • Dorvan V
 • Hakton VII
 • Juhraya
 • Marva IV
 • Nivoch
 • Panora
 • Portas V
 • Quatal Prime
 • Ronara Prime
 • Soltok IV
 • Salva II
 • Solosos III
 • Tracken II
 • Umoth VIII
 • Veloz Prime
 • Volan II
 • Volan III
Advertisement