Memory Alpha
Advertisement
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.
Symbol Suliban Cabal
Symbol Suliban Cabal
Członkowie Suliban Cabal
Członkowie Suliban Cabal
Symbol Suliban Cabal
Symbol Suliban Cabal

Suliban Caliban organizacja uznawana przez wiele gatunków, jak również część Suliban jako frakcja terrorystyczna, która działała podczas 22 wieku. Rozkazy otrzymywali komunikując się z tajemniczą postacią z 28 wieku, która była humanoidalna.

Zleceniodawca ten był przedstawicielem jednej z frakcji biorących udział w Temporalnej Zimnej Wojnie. Wydawał rozkazy Suliban Cabal z odległej przyszłości i używał ich jako żołnierzy walczących w tej wojnie. Dzięki tym żołnierzom podejmował próby zmiany historii w 22 wieku w celu osiągnięcia własnych celów. Przekazał swoje rozkazy bezpośrednio przez przywódców Cabal, a jednym z nich był Silik. (ENT: Broken Bow)

Porozumienie[]

Tworząc organizację Cabal zostało zawarte porozumienie Suliban i ich Zleceniodawcą. Suliban mieli bezwzględnie wykonywać rozkazy ich Zleceniodawcy. W zamian otrzymywali zaawansowaną technologię, która dawała ich statkom przewagę w kosmosie oraz technologię medyczną umożliwiającą modyfikacje genetyczne co pozwalało przyspieszenie ewolucji Suliban.

Porozumienie nie przewidywało korygowania pomyłek popełnionych przez Suliban, np. ratowanie zabitych. (ENT: Broken Bow)

Technologia[]

Suliban Cabal posiada technologię lotów kosmicznych wykorzystującą napęd warp oraz broń energetyczną wykorzystywana na ich statkach i broni ręcznej. Jak również technologię obronną w postaci osłon i promień holowniczny. (ENT: Broken Bow)

Broń :

Flota Suliban Cabal wykorzystywała statki z trójcyklicznym napędem plazmowym, który podczas lotu z prędkością warp i będąc zamaskowane wytwarzały zakłócenia przestrzenne. (ENT: Broken Bow)

Flota Suliban Cabal
Flota Suliban Cabal przy Helisie
Flota :
  • frachtowiec Suliban
  • krążownik Suliban
  • prom Suliban
  • Statki komórki :
  • transporter Suliban

Inżynieria genetyczna[]

Skan anatomii żołnierz Suliban Cabal
Skan anatomii

Organizacja Suliban Cabal otrzymała od ich tajemniczego zleceniodawcy bardzo zaawansowaną i wyrafinowaną inżynierię genetyczną. Co zostało wykazane w autopsji zwłok członka tej organizacji przeprowadzonej 15 kwietnia, 2151 roku (data szacunkowa) wykonanej przez Doktora Phlox na pokładzie Enterprise, NX-01 :

"Anatomia Suliban została zmieniona za pomocą bardzo wyrafinowanej inżynierii genetycznej. Osobnik posiadał pięć płatów oskrzelowych, a powinien mieć tylko trzy. Poza tym grupa pęcherzyków płucnych została zmodyfikowane, by przetwarzały różne rodzaje atmosfer. Podskórne worki pigmentowe absorbują światło. Mieszanka siatkówki oka, najprawdopodobniej umożliwiała widzenie rzeczy, które nawet sensory Starfleet nie mogłyby wykryć."
Zmiana wyglądu Sarin
Zmiana wyglądu Sarin

Posiadają również zdolność zmiany wyglądu bez konieczności zabiegu chirurgicznego. Zdolność taką zademonstrowała Sarin podczas spotkania z Kapitanem Archer w kompleksie handlowym na planecie Rigel X.

Niektórzy członkowie, tak jak Sarin posiadali zdolność określania zaufania drugiej osoby co wymagała bliskiego kontaktu. Musieli mieć bezpośredni kontakt do skóry drugiej osoby. W taki sposób Sarin zdołała określić, że może zaufać Archer przez pocałowanie jego.

Zdolność maskowania Suliban
Zdolność maskowania Suliban

Kolejną cechą dającą przewagę możliwość maskowania się, tak że nie byli widoczni dla oczu jak również sensorów dostępnych w 22 wieku. Kiedy są zamaskowani dokładnie się przyglądając można zobaczyć niewielki falujący efekt. Zdolność ta została zademonstrowana przy wielu okazjach : porwanie Klaang z Enterprise, NX-01, oraz podczas konfrontacji Kapitana Archer z Silik w komorze temporalnej. (ENT: Broken Bow)

Historia[]

Stworzenie Suliban Cabal
Stworzenie Suliban Cabal

22 wiek, pierwsza połowa (data szacunkowa). Frakcja z 28 wieku biorąca udział w Temporalnej Zimnej Wojnie, którą reprezentowała humanoidalna postać skontaktowała się z przedstawicielami gatunku Suliban. Zaproponował umowę według, której będą wykonywać jego polecenia. W zamian otrzymają technologię zaawansowanej inżynierii genetycznej, która przyspieszy ich ewolucję oraz technologię pozwalającą im na rozwinięcie statków kosmicznych w tym technologię maskowania, oraz najważniejszy element umożliwiający komunikację poprzez czas z ich zleceniodawcą w postaci komory temporalnej. Dodatkowo stworzył organizację znaną jako Suliban Cabal. (ENT: Broken Bow)

Nota: Okres ten określony jest jako data stworzenia organizacji na podstawie tego, że wojna Tandaran z Suliban rozpoczęła się 2144. Co oznacza, że przed tą datą miało miejsce stworzenie organizacji. Dodatkowo nie ma kanon informacji o wcześniejszej aktywności Cabal.

2151, Styczeń - Kwiecień (data szacunkowa). Organizacja Suliban Cabal na polecenie tajemniczej postaci aranżowała ataki na terytorium Klingońskiego Imperium. Miały one wyglądać jakby Klingońskie domy atakowały się na wzajem i miało to doprowadzić do wojny domowej. (ENT: Broken Bow)

Suliban Cabal otrzymali rozkaz przechwycenia Klaang

2151, 1 - 9 Kwiecień (data szacunkowa). Suliban Cabal uzyskał informacje o misji Klingonów do planety Rigel X, gdzie mieli uzyskać informacje o ich działaniach od frakcji sprzeciwiającej się Cabal. Silik przywódca organizacji wysłał co najmniej dwa statki. Mieli schwytać pilota Klingońskiego statku i odzyskać informacje jakie przewoził i z kim się kontaktował. (ENT: Broken Bow)

Statki Suliban Cabal zbliżają się do Rigel X
Statki Suliban Cabal zbliżają się do planety Rigel X

2151, 9 Kwiecień (data szacunkowa). Statki Suliban Cabal dotarły do planety Rigel X, kiedy Klingoński statek klasy K'toch opuszczał orbitę planety. Statki rozpoczęły pościg i ostrzał statku zmuszając go do zmiany do zmiany kursu. (ENT: Broken Bow)

2151-04-10-0000 ENT S01E01-02.jpg
2151-04-10-0001.jpg
2151-04-10-0002.jpg
2151-04-10-0003.jpg
2151-04-10-0004.jpg

2151, 10 Kwiecień (data szacunkowa). Incydent Broken Bow. Statki Suliban zmusiły do awaryjnego lądowania Klingoński statek zwiadowczy klasy K'toch. Statek wylądowała na polu kukurydzy w Broken Bow, Oklahoma na planecie Ziemia, po tym jak został ostrzelany przez statki Suliban Cabal. Statek został zniszczony.

Dwóch żołnierzy Suliban Cabal, kontynuowało pościg ma planecie za Klingońskim pilotem poprzez pole kukurydzy do silosu, gdzie zostali zamknięci. Klaang uciekł poprzez górne drzwi silosu, po czym go zniszczył disruptorem zabijając dwóch żołnierzy Suliban. (ENT: Broken Bow)

Wyznaczenie misji odzyskania Klingona

2151, 14 Kwiecień (data szacunkowa). Zleceniodawca Suliban Cabal wyznaczył im nową misję przechwycenie Ziemskiego statku Enterprise, NX-01 i odzyskanie Klingońskiego kuriera. Do tego celu został wysłany statek komórka 2151-041401 (cylindryczny), który opuścił Helisę i atmosferę olbrzyma gazowego. Po czym wyznaczył kurs w kierunki statki Ziemskiego. (ENT: Broken Bow)

Akcja porwania Klaang
Porwanie Klingona

2151, 15 Kwiecień (data szacunkowa). Zamaskowany statek komórka 2151-041301 (cylindryczny) dociera do Enterprise, NX-01, która znajdowała się 30 godzin od Ziemi i pozbawia statek energii. Statek chwilowo został wykryty przez sensory statku jako zakłócenie przestrzenne. Na pokład Ziemskiego statku dostaje się 4 żołnierzy Suliban Cabal. Akcja zakończył się sukcesem, zdołali porwać Klingona, ale ponieśli jedną ofiarę. Żołnierz został zastrzelony przez Kapitana Archer.

Powrót do Helisy

Statek komórka 2151-041301 (cylindryczny) bez problemów wrócił do planety FGC-2151-041628, gdzie znajdowała się stacja kosmiczna Helisa. Statek zwolnił do prędkości impulsowej po czym wleciał w atmosferę planety. Następnie udał się do stacji kosmicznej przy której zadokował. Po czym został przekazany do przesłuchania.

Następnie Zleceniodawca Suliban Cabal zlecił swoim podwładnym udanie się na planetę Rigel X, zlokalizowanie ludzi oraz ruchu oporu Suliban. Silik oraz zespół żołnierzy weszli na pokład statku komórki 2151-041501 (cylindrycznego) i opuścili stację Helisa. Po opuszczeniu atmosfery olbrzyma gazowego, statek obrał kurs do systemu Rigel. (ENT: Broken Bow)

Konfrontacja między Suliban
Śmierć Sarin

2151, 16 Kwiecień (data szacunkowa). Suliban Cabal wiedząc o tym, że ludzie dotarli na Rigel X wysłali swoich żołnierzy pod dowodzeniem Silik. Statek komórka 2151-041501 dotarł na planetę Rigel X, a załoga udała się do kompleksu handlowego. Namierzyli Sarin i Kapitana Archer doprowadzając do wymiany ognia, między żołnierzami Suliban Cabal oraz członkami ruchu oporu. Widząc, że Sarin uciekała razem z oficerami Starfleet Silik strzelił i zabił Sarin. Kontynuowali pościg na lądowisko kompleksu, gdzie doszło do wymiany ognia podczas, której został ranny Archer. Oficerowie Starfleet zdołali uciec z rannym dowódcą. Po krótkiej wymianie ognia ludzie zdołali opuścić planetę. Statek Suliban Cabal opuścił orbitę planety i obrał kurs do bazy.

Statek wrócił do olbrzyma gazowego, gdzie załoga zadokował przy stacji i przekazała Klingona. Klaang został poddany przesłuchaniu przy użyciu narkotyków. Jednak nie uzyskali potrzebnych informacji.

2151-04-16-0201.jpg
2151-04-16-0202.jpg
2151-04-16-0203.jpg

Trzy statki komórki 2151-041602, 2151-041603, 2151-041604 znajdowały się podczas patrolu obszaru, kiedy po raz drugi z warstwy wodorowej olbrzyma wyłonił się Ziemski statek Enterprise, NX-01 do schwytania statku komórki 2151-041604. Statki natychmiast rozpoczęły atak, a podczas wymiany ognia Enterprise użyła chwytak. Pilot katapultował się z statku, a statek został wciągnięty do zatoki promowej. Po czym Enterprise wycofał się do warstwy fosforowej.

Misja ratunkowa
Dotarcie do Helisy
Aktywacja urządzenia anty magnetycznego
Powrót na Enterprise
Ucieczka Enterprise

Załoga Enterprise,NX-01 wykorzystała zdobyty statek do misji ratunkowej Klingońskiego kuriera z stacji kosmicznej Suliban. Pilotem statku był Komandor Tucker, a towarzyszył mu Kapitan Archer. Z powodu dużego oporu Tucker i Klaang sami opuścili stację i wrócili na pokład Enterprise.

Podczas pobytu na Helisie, Kapitan Archer użył urządzenie antymagnetyczne do zakończania połączeń zamków magnetycznych łączących stację. W wynik z czego z około 974 statków komórek 2151-041607 - 2151-0416980 zostało zniszczone około 58 statków. Pozostałe statki rozproszyły się w okolicy stacji do czasu odzyskania na nimi kontroli przez żołnierzy Suliban Cabal.

W celu uratowania Kapitana Archer z stacji załoga Enterprise, NX-01 po raz pierwszy użyła transporter do transportowania go z stacji. Enterprise opuścił atmosferę i przeszła w warp z kursem do planety Qo'noS. Z powodu zamieszania wywołanego użyciem urządzenia magnetycznego i zniszczeniu wielu statków Suliban nie byli wstanie powstrzymać ludzkiego statku. (ENT: Broken Bow)

Link zewnętrzny[]

Advertisement