Memory Alpha
Advertisement


Układ Słoneczny
Układ Słoneczny
System Veridian
System Veridian
W celu uzyskania informacji o układzie gwiezdnym, w którym znajduje się Ziemia patrz: Układ Słoneczny.

Układ słoneczny lub system gwiezdny to obszar wokół gwiazdy (lub kilku gwiazd), w którego skład wchodzą wszystkie planety, księżyce, asteroidy, mgławice i inne ciała niebieskie, związane z macierzystą gwiazdą siłami grawitacji.

Zewnętrzne granice układów słonecznych są zwykle określone jako strefy, w których siła grawitacyjna gwiazdy jeszcze oddziałuje na otoczenie. Często na skraju owych granic znajdują się duże, cienkie warstwy lodu, pyłu i skał zwanych Obłokiem Oorta.

Planety lub inne obiekty w układzie słonecznym orbitują wokół gwiazdy (lub gwiazd) w różnych odległościach. Odległości te można podzielić na trzy strefy:

  • gorąca strefa - znajduje się najbliżej gwiazdy, panują tu temperatury wykluczające istnienie jakichkolwiek form życia (warunki zbliżone do tych panujących na Merkury;
  • ekosfera strefa - w której może istnieć życie. Jest to możliwe dzięki równowadze pomiędzy odbieraną energią słoneczną i promieniowaniem. Przykładem może być Ziemia, Vulcan, Bajor;
  • zimna strefa - leży w najdalszej odległości od gwiazdy i dociera do niej najmniej energii np. Pluto.

Nie jest zalecane używanie napędu warp do przemieszczania się wewnątrz układu słonecznego. Znanym okrętem, który nie zastosował się do tego zalecenia był USS Defiant, NX-74205. (DS9: By Inferno's Light)

Mimo, że w Star Trek zostało opisanych wiele układów gwiezdnych, powyższe informacje bazują na wiedzy naukowej i rzeczywistych informacjach.

Systemu gwiezdne[]

Historia[]

2151, 15 kwiecień (data szacunkowa). Z tłumaczenia rozmowy z Klaang wykonanego przez Chorąży Sato, T'Pol rozpoznała niektóre słowa. Było to Rigel system planetarny znajdujący się w przybliżeniu 15 ly od obecnej pozycji Enterprise, NX-01. (ENT: Broken Bow)

Advertisement