Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

Szablonu tego używamy do stworzenia w treści artykułu linków do stron w polskiej Wikipedii.

Użycie

Aby użyć tego szablonu, umieść następujący kod:

{{w|<tytuł strony>}}

W miejsce "<tytuł strony>" wpisz nazwę artykułu na Wikipedii. Na przykład:

Występował w serialu ''{{w|Murphy Brown}}''.

Da rezultat:

Występował w serialu Murphy Brown.

Aby zmienić wyświetlany tekst linka, użyj trzeciego parametru. Na przykład:

Wystąpił także w filmie ''{{w|American Beauty (film 1999)|American Beauty}}''.

Da rezultat:

Wystąpił także w filmie American Beauty.
Advertisement