Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

Sztylet [ang. dagger] to typ krótkiej broni białej kłującej o cienkim ostrzu, używana przez cywili oraz przedstawicieli organizacji innych cywilizacji.

Sztylety[]

Advertisement