Memory Alpha
Advertisement

Bombardowanie sanktuarium T'Karath (2154rok).

Sanktuarium T'Karath -wolkańska świątynia leżąca na pustyni zwanej Kuźnią około 37 kellicamów na południe od góry Seleya.

W połowie ziemskiego XXI wieku miejsce to było używane przez Syrrannitów za kryjówkę przed wolkańskimi władzami. Sanktuarium było ukryte dzięki panującym na Kuźni geomagnetycznym interferencjom oraz dzięki kamuflażowi holograficznemu. W 2154 roku T'Karath zostało zbombardowane na rozkaz administratora V'Las'a. Bombardowanie miało doprowadzić do zagłady Syrrannitów uznawanych przez wolkańskie władze za terrorystów. Podczas tego bombardowania zginęła matka T'Pol -T’Les. Wtedy też Archer, T'Pau i T'Pol odnaleźli zamaskowaną komorę, w której Surak ukrył Kir'Sharę.

W drugiej połowie XXIV wieku sanktuarium T'Karath było od wieków opuszczoną ruiną, w której powolnemu zniszczeniu ulegały resztki murów i artefaktów jakie się tam kiedyś znajdowały. Korzystając z tego, że Kuźnia jest trudnodostępnym terenem, a ruiny są od dawna nieodwiedzane, Wolkański Ruch Izolacjonistyczny ukrył tam skradziony kawałek Kamienia z Gol. Po zdobyciu pozostałych dwóch fragmentów Kamienia z Gol, działaczka Wolkańskiego Ruchu Izolacjonistycznego -T'Paal udała się do Sanktuarium T'Karath by połączyć wszystkie trzy jego części w całość. T'Paal została schwytana przez kapitana Jean-Luc'a Picarda. T'Paal i Kamień z Gol zostali oddani wolkańskim władzom. Kamień został ponownie podzielony na trzy części, a każda z nich trafiła do dobrze ukrytego schowka.

Advertisement