Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

DaiMon Tarr

DaiMon Tarr był komandorem okrętu Ferengi klasy D'Kora. Odpowiadał za kradzież konwertera energii T-9 z posterunku Federacji na planecie Gamma Tauri IV w 2364 roku.

Później okręt Tarra był ścigany przez USS Enterprise w celu odzyskania skradzionego konwertera. Ostateczna konfrontacja z federacyjną jednostką miała miejsce w systemie Delphi Ardu. Tamże oba statki zostały pochwycone przez niezidentyfikowaną wiązkę energii pochodzącej z pobliskiej planety. Tuż po tym odkryto dawny posterunek należący do nieistniejącego Imperium Tkon. Tarr i kapitan Jean-Luc Picard zgodzili się, by wysłać drużyny zwiadowcze na planetę w celu wyłączenia wiązki.

Zwiad DaiMona zaatakował zwiad Federacji. Rozdzielił ich dopiero Portal 63 - strażnik Imperium Tkon. Z początku Portal miał zamiar zniszczyć okręt Ferengi, lecz po sugestii komandora Rikera, który dowodził drużyną z Enterprise, strażnik uwolnił Tarra i jego okręt. Ostatecznie Tarr zgodził się oddać skradziony konwerter. (TNG: „The Last Outpost”)

W postać Tarra wcielił się Mike Gomez.
Advertisement