Memory Alpha
Advertisement
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.
Suliban nie podejmuje samodzielnie decyzji. To po prostu pionki walczące w Temporalnej Zimnej Wojnie.
Temporalna ... Nie rozumiem.
Przyjmują rozkazy z odległej przyszłości.

Temporalna Zimna Wojna albo Czasowa Zimna Wojna była konfliktem toczonym między kilkoma frakcjami podróżującymi w czasie z których każda pochodziła z innego punktu w czasie, a każda z nich próbowała manipulować historią dla własnego dobra, z naruszeniem Porozumień Temporalnych. Każda z tych frakcji sprzeciwiała się sobie nawzajem w swoich próbach zdobycia dominacji nad strumieniem czasu i często używała pełnomocników do wykonywania ich misji. Sprzeciwiała się im grupa temporalnych agentów z 31 wieku, którzy próbowali chronić integralność linii czasu.

Frakcje[]

Vosk zwykle wyjaśnił o Suliban że "spotkaliśmy się już z jego frakcją", może sugerować, że gracze w temporal zimnej wojnie byli na tyle wystarczające, że nie każdy gracz, nawet termporalne moce, mogli być świadomi siebie nawzajem.

Temporalne moce[]

Pełnomocnicy[]

Temporalna Zimna Wojna[]

Stworzenie Suliban Cabal
Stworzenie Suliban Cabal

22 wiek, pierwsza połowa (data szacunkowa). Frakcja z 28 wieku biorąca udział w Temporalnej Zimnej Wojnie, którą reprezentowała humanoidalna postać skontaktowała się z przedstawicielami gatunku Suliban. Zaproponował umowę według, której będą wykonywać jego polecenia. W zamian otrzymają technologię zaawansowanej inżynierii genetycznej, która przyspieszy ich ewolucję oraz technologię pozwalającą im na rozwinięcie statków kosmicznych w tym technologię maskowania, oraz najważniejszy element umożliwiający komunikację poprzez czas z ich zleceniodawcą w postaci komory temporalnej. Dodatkowo stworzył organizację znaną jako Suliban Cabal. (ENT: Broken Bow)

Nota: Okres ten określony jest jako data stworzenia organizacji na podstawie tego, że wojna Tandaran z Suliban rozpoczęła się 2144. Co oznacza, że przed tą datą miało miejsce stworzenie organizacji. Dodatkowo nie ma kanon informacji o wcześniejszej aktywności Cabal.

2151, Styczeń - Kwiecień (data szacunkowa). Zleceniodawca chcąca zdestabilizować Klingońskie Imperium zlecił swoim podwładnym Suliban Cabal przeprowadzenie ataków na jej terytorium. Ataki te miały sugerować, że były one atakami różnych domów Klingońskich. Statki Suliban przeprowadziły w tym czasie zwiększoną liczbę ataków na terytorium Imperium, co doprowadziło do napięć między domami Imperium. (ENT: Broken Bow)

Sarin kontaktuje się z Wysoką Radą
Kacnclerz informuje Klaang o jego misji
Suliban Cabal otrzymali rozkaz przechwycenia Klaang

2151, 1 - 9 Kwiecień (data szacunkowa). Przeciwnik frakcji temporalnej z 28 wieku był Ruch oporu Suliban, Sarin nawiązała kontakt z Klingońską Wysoką Radą na planecie Qo'noS i poinformowała ją, że posiadała bardzo ważne informacje dotyczące ataków na terytorium Klingońskiego Imperium. Jednak nie mogła ich przesłać z powodu ich wrażliwości. Wraz z Radą ustalili miejsce przekazania informacji w kompleksie handlowym na planecie Rigel X, które odbierze kurier Klaang.

W tym samym przedziale czasowym Zleceniodawca poinformował Suliban Cabal o misji Klingonów do planety Rigel X, gdzie mieli uzyskać informacje o ich działaniach od frakcji sprzeciwiającej się Cabal. Silik przywódca organizacji wysłał co najmniej dwa statki, które miały schwytać pilota Klingońskiego statku i odzyskać informacje jakie przewoził. (ENT: Broken Bow)
Klaang na Rigel X

2151, 9 Kwiecień (data szacunkowa). Doszło do przekazania informacji Klingońskiemu kurierowi podczas jego pobytu w kompleksie na planecie Rigel X. Klaang nie wiedział o tym bo nie doszło do bezpośredniego kontaktu z Sarin, ani żadnym z jej ludzi. Dane zostały umieszczone jego DNA. Po braku kontaktu z informatorem Klaang opuścił planetę, żeby wrócić do Klingońskiej Wysokiej Rady. (ENT: Broken Bow)

Sarin informuje Kapitana o Suliban Cabal i Temporalnej Zimnej Wojnie

2151, 16 Kwiecień (data szacunkowa). Przedstawiciel Starfleet, Kapitan Jonathan Archer podczas pobytu w kompleksie handlowym na planecie Rigel X uzyskał pierwszą informację na temat Temporalne Zimnej Wojny o przedstawicieli ruchu oporu Suliban Sarin. Poinformowała go, że Suliban byli żołnierzami walczącymi w Temporalne Zimnej Wojnie. Otrzymywali rozkazy z odległej przyszłości (29 wieku).

Oficjalny zapis : Dziennik gwiezdny Enterprise, Kapitan Jonathan Archer, 16 kwiecień 2151. Śledziliśmy statek Suliban przez dziesięć godzin dzięki naszemu oficerowi naukowemu, która wymyśliła sposób, by podkręcić sensory. Nie mam żadnego powodu, by wierzyć, że Klaang jest nadal żywy, ale jeśli to co powiedziała mi kobieta Suliban jest prawdziwe to jest decydujące, żebyśmy spróbowali znaleźć go. Nadal nie zdecydowałem się, czy spytać Sub-commander T'Pol o tą Temporalną Zimną Wojnę. Moje instynkty mówią mi nie ufać ją. (ENT: Broken Bow)

2151, 19 Kwiecień (data szacunkowa). Jak okazało się według przedstawionych dowodów Klingońskiej Wysokiej Radzie ataki na terytorium Klingońskigo Imperium były zainscenizowane przez Suliban Cabal. Zapobiegły one wojnie domowej i rzuceniu Imperium w chaos. To zapobiegło destabilizacji przez frakcję Temporalnej Zimnej Wojny z 28 wieku. (ENT: Broken Bow)


Dodatek[]

Występowanie[]

Informacje tła[]

Według Brannon Braga, wątek Temporalnej Zimnej Wojny powstał na zlecenie studia, które chciało czegoś bardziej "futurystycznego". (Star Trek Time Travel: Temporal Cold Wars and Beyond, ENT Sezon 1 DVD specjalny aspekt) "I myślę, że rozmawialiśmy o tym dla zabawy," wspomina Braga. "Podróże w czasie, jak się dowiedzieliśmy, zostały wynalezione w 1996. I wydarzył się jakiś straszny wypadek, o którym nikt z nas nie wie. A narody, które je wynalazły, trzy, cztery narody, potajemnie zawarły tymczasowe porozumienie, aby nigdy więcej ich nie używać. Ale wszyscy są paranoikami, więc będą mieli agentów w latach 1950-tych. Możesz prowadzić zimną wojnę w ramach zimnej wojny. Obaj Rosjanie i Amerykanie mają agentów od 2013 roku w latach 50. Możesz zrobić naprawdę postmodernistyczne rzecz z czasową zimną wojną." ("In Conversation: Rick Berman and Brannon Braga", ENT Sezon 1 Blu-ray specjalny aspekt) Podczas gdy Braga nazwał tę koncepcję "niezłym pomysłem", he later admitted that it "później przyznał, że to prawdopodobnie działałby lepiej jako osobny program." (Star Trek Time Travel: Temporal Cold Wars and Beyond, ENT Sezon 1 DVD specjalny aspekt)

Rick Berman był chętny do przyjęcia tego pojęcia. Skomentował, "Pomysł, że w odległej przyszłości... podróże w czasie stały się możliwe, ale istniały bardzo, bardzo żmudne zasady dotyczące tego, kto może to zrobić i co można zrobić, ale byli ludzie, którzy łamią zasady i tam byli ludzie, którzy się bawili i były inne grupy, które w pewnym sensie czuwały. Jeśli połączysz to z różnymi alternatywnymi liniami czasu, możesz mieć piłkę... ponieważ możesz poradzić sobie ze zmieniającymi się rzeczami, które mogą być zmianami historycznymi, które można natychmiast cofnąć, resetując rzeczy. Daje nam to dużo do zabawy." (Star Trek Time Travel: Temporal Cold Wars and Beyond, ENT Sezon 1 DVD specjalny aspekt) Berman stwierdził również, "Kiedy połączyliśmy te trzy słowa, Temporalna Zimna Wojna, było coś naprawdę fajnego w tych możliwościach, w pewnego rodzaju zastoju, wojennej sytuacji, która istniała w czasie." ("In Conversation: Rick Berman and Brannon Braga", ENT Sezon 1 Blu-ray specjalny aspekt)

Zakończenie wątku Temporalnej Zimnej Wojny było częściowo spowodowane decyzją Manny Coto o jej zakończeniu. "Myślałem, że wiesz Manny, w czwartym sezonie jakby odłożyłem na bok Temporalną Zimną Wojnę najlepiej, jak potrafiłem," Brannon Braga zauważył, marszcząc brwi. Potem się roześmiał, "Wiesz, myślę, że nie był tym zainteresowany." ("In Conversation: Rick Berman and Brannon Braga", ENT Sezon 1 Blu-ray specjalny aspekt) Sam Coto zauważył, "Czułem, że wszystko, co zostało powiedziane o Temporalnej Zimnej Wojnie, zostało już powiedziane. Na początku Enterprise odczuwałem dużą zależność od podróży w czasie. Chciałem, aby sezon czwarty był stosunkowo wolnym sezonem od podróży w czasie i dlatego zastanawiałem się nad zapisaniem go w czwartym sezonie." [1]

Według aktora John Billingsley, Paramount ponosił również część odpowiedzialności za zakończenie Temporalnej Zimnej Wojny. Billingsley wspominał, "Zdecydowanie czułem się tak, jakby na poziomie sieci lub studia był podykt na wysokim poziomie, aby zakończyć wojnę temporalną i natychmiast ją zakończyć. Zwykle zgadzałem się z szerszym punktem, wojna temporalna nigdy tak naprawdę nie wyszła z ziemi, narracja była zbyt osłabiona i musiała umrzeć. Jednocześnie myślę, że sieć zmusiła ich do związania tego wszystkiego tak gwałtownie, że sposób, w jaki musieli to zrobić nie był tak zręczny, jak powinien." [2]

Apokryfa[]

The novel Watching the Clock explains factions involved in the Temporal Cold War avoid incursions in the time frame between the birth of the Federation in the 22nd Century and the destruction of the Borg in 2381. Previous novels explained that the Federation was indirectly responsible for both the creation and eventual destruction of the Borg Collective. Intervening in this time frame was seen as too risky for any faction because in every potential timeline where the Federation cannot destroy the Borg in 2381, the Collective assimilates the entire galaxy by the 27th century. The novel also establishes the motives of the Cabal's benefactor as being attempting to eliminate the ancestors of key temporal scientists who would attend an important conference in 2381 that would lead to the construction of a subspace defense grid that would alert anyone to attempts from future time travelers to interfere with history, thus hindering attempts to alter the timeline.

Powieść „Watching the Clock” wyjaśnia, że frakcje zaangażowane w czasową zimną wojnę unikają najazdów w przedziale czasowym między narodzinami Federacji w XXII wieku a zniszczeniem Borg w 2381 roku. Poprzednie powieści wyjaśniały, że Federacja była pośrednio odpowiedzialna zarówno za stworzenie, jak i ostateczne zniszczenie Kolektyw Borga. Interwencja w tym czasie była postrzegana jako zbyt ryzykowna dla jakiejkolwiek frakcji, ponieważ na każdej potencjalnej osi czasu, w której Federacja nie może zniszczyć Borg w 2381 roku, Kolektyw asymiluje całą galaktykę do 27 wieku. W powieści ustalono również motywy dobroczyńcy Cabala jako próby wyeliminowania przodków kluczowych naukowców czasowych, którzy wzięliby udział w ważnej konferencji w 2381 roku, która doprowadziłaby do budowy siatki obrony podprzestrzennej, która ostrzegałaby każdego przed próbami przyszłych podróżników w czasie ingerować w historię, utrudniając w ten sposób próby zmiany osi czasu.

The Temporal Cold War underpins multiple storylines in the alternative future timeline of Star Trek OnlineSzablon:'s "Agents of Yesterday" expansion. During their war with the Iconians, the allied forces of the Alpha, Beta, and Delta quadrants inadvertently play a part in causing the Temporal Cold War, due to attempts by the alliance to use a Krenim weapon ship (like the one designed by Annorax). Though the experiments were aborted, the incursions accidentally changed the fate of the Tuterians, who would become the Sphere-Builders. An alliance between the Sphere Builders and radical factions of the Na'kuhl, Krenim, and Vorgons would later go on to participate in the Battle of Procyon V against the Federation and its allies. Players, as temporal agents working with Szablon:Dis, would play a key role in resolving the battle.

Temporal Cold War stanowi podstawę wielu wątków w alternatywnej przyszłości rozszerzenia „Agents of Yesterday” „” Star Trek Online Szablon:'. Podczas wojny z Ikonami sprzymierzone siły kwadrantów Alpha, Beta i Delta nieumyślnie odgrywają rolę w wywołaniu zimnej wojny w czasie, z powodu prób użycia przez sojusz statku z bronią Krenim (jak ten zaprojektowany przez Annorax). Chociaż eksperymenty zostały przerwane, najazdy przypadkowo zmieniły los Tuterian, którzy zostali Budowniczymi Sfery. Sojusz pomiędzy Budowniczymi Sfer i radykalnymi frakcjami Na'kuhl, Krenim i Vorgon s później wziął udział w Bitwie o Procjon V przeciwko Federacji i jej sojusznikom . Gracze, jako tymczasowi agenci współpracujący z Szablon:Dis, odegraliby kluczową rolę w rozstrzygnięciu bitwy.

Zobacz również[]

  • Temporalny wyścig zbrojeń
  • Wojna Temporalna

Linki zewnętrzne[]

  • Temporalna Zimna Wojna [3] w Memory Beta, wiki licencjonowanych prac Star Trek
  • Temporalna Zimna Wojna [4] w The Star Trek Online Wiki [5]
Advertisement