Memory Alpha
Advertisement
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Transporter pokój [ang. transporter room] to pomieszczenia znajdujące się na statkach, stacjach, bazach kosmicznych oraz innych instalacjach gatunków posiadających transporter technologię. Ich liczba pomieszczeń zależy od wielkości statku lub instalacji oraz liczby ich załogi.

Transporter pokój jest przeznaczony do przenoszenie osób z i na pokładu statku. W pomieszczeniach tych pełniona jest służba przez cały czas, dzięki czemu zapewniona jest gotowość do transportowania pasażerów i załogi. Niezależnie, czy to odwiedziny gości lub dygnitarzy, albo zespół zwiadowczy oczekuje na wyruszenie na ważną misję.

Standardowe operacje : transportowania personelu, gości, przedstawicieli innych gatunków między statkami, między statkiem a instalacją, albo między statkiem a planetą.

Awaryjne operacje : ewakuacja uszkodzonego statku albo instalacji w wyniku uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne lub w wyniku awarii systemów, zagrażających życiu ich załogi. Ewakuacje planetarne konieczne w wyniku katastrof naturalnych, zagrożeń naturalnych pochodzących z kosmosu, lub ewakuacja populacji zagrożonej przez atak wrogiego gatunku.

Elementy transporter pokoju[]

W skład transporter pokoju wchodzą, transporter komora, która składa się z następujących części :

1. Platforma górna

1.1 Skaner obrazowania molekularnego
1.2 Główna cewka energetyczna
1.3 Emitery promienia
1.4 Pierścieniowy promień ograniczający

2. Platforma dolna

2.1 Transporter podstawka
2.2 Cewki przemiany fazowej
2.3 Bufor wzoru
2.4 Biofiltr

Pozostałe elementy to :

3. Transporter konsola
4. Transporter kontroler
5. Transporter System Wyświetlacz
6. Panel kontrolny

Transporter pokoje[]

Enterprise, NX-01[]

Transporter pokój ...[]

Występowanie[]

U.S.S. Enterprise, NCC-1701[]

Transporter pokój [2250-te][]

Transporter pokój to pomieszczenie w którym znajduje się okrągła transporter komora z sześcioma podkładkami rozmieszczonymi co 60°, a nad każdą z nich znajduje się drugi element transporter systemu wystający z sufitu komory również rozmieszczone co 60°. Wysokość między podkładką, a jej górną częścią wynosi około 2 m [zakładając że Spock miał wzrost 1,83 m [1] ]. Górna część wystaje z sufitu około 20 cm.

Wejście umożliwiają dwa schodki każdy o wysokości około 15 cm każdy, co daje wysokość dolnej części platformy 45 cm. Stojąc na przeciwko komory po lewej znajduje się mała ścianka z drabinkę, prawdopodobnie zapewniająca dostęp do górnej części komory w celach napraw i kalibracji systemu transportera.

Wchodząc do pokoju transportera po lewej znajduje się obraz kosmosu, jak również na ścianie na przeciwko drzwi wejściowych. Po prawej stronie na przeciwko drzwi znajduje się konsola kontrolna transportera ustawiona pod skosem.

Zazwyczaj obsługiwana przez dwóch członków załogi transporter szefa i jego pomocnika [asystenta]. Sama konsola jest siwa nachylona pod kontem około 5° z czarnymi powierzchniami z szeregami przycisków po każdej stronie.

Lewą stronę obsługuje transporter szef, gdzie znajdują się dwa małe monitory na wysięgnikach wyświetlające informacje wykorzystywane podczas transportu. Na dole leży rodzaj dziennika, w którym był prawdopodobnie notowany przebieg służby : wszelkie operacje, transportowane osoby, oraz wykonywane naprawy . Środkować część konsoli ma zgłębienie, gdzie znajdują się inne przyciski konieczne do obsługi transportera. Na górze znajduje mała konsolka komunikatora statku. Prawa strona konsoli posiada przycisku używane podczas obsługi transportera, obsługiwana przez drugiego technika.

Występowanie[]

W 2254 transporter pokój U.S.S. Enterprise, NCC-1701 został wykorzystany cztery razy podczas pobytu w orbicie planety Talos. Podczas pierwszego zwiadu podczas poszukiwania rozbitków zaginionego statku SS Columbia. Podczas dwóch misji ratunkowych porwanego Kapitana Pike, oraz podczas powrotu z powierzchni planety trzech porwanych oficerów. Został również użyty podczas wcześniejszej misji na Rigel VII.

Podczas misji na Talos w transporter pokoju pełnił służbę Transporter Szef Pitcairn oraz drugi technik. (TOS: The Cage)

Transporter pokój [2260-te][]

Występowanie[]

Transporter pokój 2269 SD 5221.3-5221.8

W 2269 SD 5221.3 - 5221.8 po tym jak U.S.S. Enterprise, NCC-1701 zajęła pozycję obok obcego statku w orbicie martwej gwiazdy Questar M-17.

Kapitana Kirk zestawił zespół zwiadowczy, który miał się dostać na statek. Kapitan zlecił Sulu, żeby transporter pokój był w gotowości.

Po wykryciu eksplozji na pokładzie obcego statku Transporter Szef Kyle namierzył zespół zwiadowczy i transportował na pokład Enterprise. Czterech oficerów zmaterializowało się w transporter pokoju, a wraz z nimi zielona mgła. (TAS: Beyond the Farthest Star)

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-A[]

Transporter pokój ...[]

Występowanie[]

Transporter pokój ...[]

Występowanie[]

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D[]

Transporter pokój ...[]

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D statek klasy Galaxy posiada kilka transporter pokojów i platform rozmieszczone w różnych sekcjach na kilku pokładach. Do transportu gości i członków załogi są używane cztery transporter pokoje personelu usytuowane na pokładzie 6 w środku sekcji spodka. Po dwa w końcach centralnego rdzenia okrętu. W pobliżu pokojów znajdują się turbowindy zapewniają szybki i łatwy dostęp do wszystkich istotnych obszarów statku. Mostka znajdującego się na pokładzie 1 oraz kwater oficerów na pokładzie 2.

Transporter pokój na statkach klasy Galaxy są prostego i spartańskiego projektu oraz dobrze uporządkowane. Wchodząc do pomieszczenia po lewej/prawej stronie [zależnie od tego z której strony korytarza wchodzi się do pomieszczenia] znajduje się transporter komora. Projekt pokoju podlega standard projektowi [wzórowi], który wysuwa się ku górze od okrągłej platformy. Dostęp do platformy jest osiągany za pomocą małego schodka. Na przeciwko platformy znajduje się transporter konsola, za pomocą której obsługiwany jest transporter przez specjalistę transporter technika. Na ścianie za konsolą znajduje się monitor dotykowy pozwalającymi na monitorowanie i regulację transportera.

Na przeciwko wejścia, a na prawo od transporter komory znajduje się obszar z szafkami do przechowywani danych oraz urządzeniami transportera. Dostęp do różnych systemów jest uzyskiwany poprzez panele znajdujące się w tych szafkach.

Występowanie[]

Transporter pokój ...[]

Występowanie[]

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-E[]

Transporter pokój ...[]

Występowanie[]

Transporter pokój ...[]

Występowanie[]

U.S.S. Defiant, NX-74205-E[]

Transporter pokój ...[]

Występowanie[]

Transporter pokój ...[]

Występowanie[]

U.S.S. Intrepid, NCC-74656[]

Transporter pokój ...[]

Występowanie[]

Transporter pokój ...[]

Występowanie[]
Advertisement