FANDOM


Transporter proces albo transport to procedura polegająca na dematerializacji, przenoszeniu [przesyłaniu] i materializacji obiektu przez transporter. Podczas tego procesu jest przenoszony obiekt z jednego miejsce w drugie.

Rozpoczęcie procesu zaczyna się wydaniem polecenia Energia [Energise] albo aktywować, włączyć.

W użyciu poprzez Federację istnieje wiele typów transportera, jednak podstawowe zasady pozostają takie same.

Faza 1Edytuj

1. Personel, który ma być transportowany wchodzi do standardowej sześcioosobowej komory i zajmują pozycje na każdej z podstawek transporter platformy, która jest podniesiona, aby zapobiec szansie okazjonalnego wyładowania elektrostatycznego. W tym czasie, operator transportera korzysta z automatycznego sterowania systemu. Dedykowanego pod procesora umieszczonego w konsoli z boku, aby przeprowadzić kontrolę autodiagnostyki w celu sprawdzenia, czy wszystkie elementy systemu są w pełni sprawne.
2. Każdy z głównych elementów systemu transportera są sprawdzane automatycznie za każdym razem, gdy jest używany, w celu wyeliminowania ewentualnych usterek.
3. Współrzędne docelowe są wprowadzane bezpośrednio przez operatora lub przekazywane za pośrednictwem komputera z innej stacji statku. Gdy system i personel zasygnalizują 'gotowość', operator przesuwa trzy suwaki mechaniczne [w 22 i 23 wieku] lub trzy suwaki dotykowe [w 23 i 24 wieku] w górę inicjując proces. Działanie to jest zwykle wykonywane, gdy zostanie wydane tradycyjne polecenie 'Energia'.

Faza 2Edytuj

Osoba lub obiekt, aby mogły zostać transportowane przechowuje ich wzór i wykonany jest zapis procedury.

4. Pierścieniowy promień ograniczający [ACB] tworzy macierz przestrzenną z głównej energetyzującej cewki na górze [nad głową]. Drugorzędne [wtórne] pole wewnętrzne jest zapasową cechą bezpieczeństwa, aby uniknąć wyładowania energii, jeśli ACB zostanie zakłócony.
5. Cztery nadmierne skanery obrazowania molekularnego w górnych podstawkach wykonuje 'plik pamięci' stanu kwantowego każdego transportowanego obiektu.
6. Wzór jest przechowywany w komputerze statku, gdy odzyskuje oznaki transportera oraz zapisuje w dzienniku transportera rejestruje transport.
7. Używając szerokie pole manipulacji kwarków, cewki przemiany fazowej w dolnych podstawkach rozpoczyna faktyczny demontaż każdego ciała przez częściowe rozwiązanie ich energii na poziomie podatomowym.
8. Gdy osoby lub obiekt jest przekształcany w strumień podatomowej materii jest wysyłany do bufora wzorca. Z powodu efektu Dopplera, co oznacza, że każdy względny ruch pomiędzy transporterem i obszarem docelowym do transportu, musi regulować częstotliwość transmisji w celu skompensowania przesunięcia Dopplera, zapewniające bezpieczny transport. Zbiornik bufora wzoru jest zwykle umieszczony w pokładzie poniżej transporter pokoju.

Faza 3Edytuj

Wzór obiektu jest następnie przesyłany za pośrednictwem emiter wachlarza i transportowany do wyznaczonej lokalizacji.

9. Każdy zbiornik buforowy wzoru [pattern buffer tank] dzielone przez parę transporterów. W sytuacji awaryjnej, bufor wzór [pattern buffer] jest w stanie utrzymać cały strumień materii przez maksymalnie 420 sekund zanim wystąpi degradacja wzoru.
10. Gdy wiązka jest zabezpieczona, pierścieniowym promieniem ograniczającym [ACB] 'nośnik' kieruje każdy wzór strumienia materii przez emiter wachlarz [emitter array] na zewnętrznym kadłubie statku w kierunku koordynatów celu. Wzmacniacz ustawiony w ACB do zestawienia każdego wzoru do jego pierwotnej postaci.
11. Te emiter wachlarze działają w taki sposób, że mogą zapewnić pokrycie 360 stopni we wszystkich kierunkach, a także jest w stanie transportować obiekty wewnątrz samego statku.
12. Broń albo akcesoria uznane za niepożądane ze względów bezpieczeństwa mogą być wykryte, wyłączona, lub nawet usunięte z osób przybywających w pierścieniowym promieniu ograniczającym [ACB].
13. Kiedy wykonuje się transport obiektu na statek, biofiltr automatycznie skanuje przybywającą materię, wykrywa i usuwa wszelkie znanego szkodliwe wirusy lub choroby.
14. Skanery celowania znajdujące się w sensor wachlarzach statku określają koordynaty [współrzędne], do których są transportowane obiektu, a także dostarczają informacji o środowisku na docelowym miejscu transportu.

Faza 4Edytuj

Ostatni etap widzimy przedmiot pojawiający się na wyznaczonych koordynatach.

15. Ponieważ nie jest wymagana żadna specjalistyczna aparatura w miejscu transportu, celem może być inny punkt w tym samym statku, innym okręcie lub na powierzchni planetarnej. Jeżeli jest tam takie wyposażenie, transporter system w docelowym miejscu może być wykorzystane do ułatwienia odbioru.
16. Transport między dwoma obiektami z prędkością warp nie jest możliwe, chyba że warp faktor jest dopasowany i utrzymywany precyzyjnie. Procedura wymaga doświadczonego operatora.
17. W ciągu pięciu sekund od początkowego sygnału energetyzującego, transportowane ciało jest całkowicie reformowane [składane] w miejscu docelowym.
18. Transporter operacje są bardzo złożone i zostawiają trochę miejsca na błędy, ponieważ większość procesu jest zautomatyzowana. Jednak, transporter szef sprawdza koordynaty i regularnie obsługuje transporter system.

Nota: Po zakończeniu transportu, transporter średnio potrzebuje 86 sekund czasu 'chłodzenia' zanim może zostać ponownie użyty.

Źródło: Star Trek Fact Files

WystępowanieEdytuj

Transporter proces [2250-te]Edytuj

Dematerializacja [2250-te]Edytuj

Odcinek : (TOS: The Cage)

Materializacja [2250-te]Edytuj

Odcinek : (TOS: The Cage)

Transporter proces [2260-te]Edytuj

Dematerializacja [2269]Edytuj

Odcinek : (TAS: Beyond the Farthest Star)

Materializacja [2269]Edytuj

Odcinek : (TAS: Beyond the Farthest Star)

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC , o ile nie zaznaczono inaczej.