Memory Alpha
Advertisement
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

To nowa wersja strony budowana od początku. --Blacksmith of Time (dyskusja) 16:10, mar 29, 2016 (UTC)

Transporter to urządzenie wykorzystywane do prawie natychmiastowego przesyłania osób lub obiektów na duże odległości pomiędzy dwoma punktami. Przesyłany obiekt jest dematerializowany, a następnie przesyłany do miejsca docelowego, gdzie jest materializowany.

Transporter proces jest określany jako przesyłanie lub transport, a inicjowany przez wydanie polecenia 'Energia' [ang. Energise] albo aktywować, włączyć.

Transportery są dość powszechne w galaktyce, a ich posiadanie zależy od poziomu rozwoju danego gatunku. Poprzez Zjednoczona Federację Planet w użyciu istnieje wiele typów transportera: transporter personelu, transporter towarowy, oraz transporter awaryjny. Zależnie od poziomu technologii i nauki danego gatunku transportery wykorzystują różne metody transportu jak i posiadają różny zasięg.

Budowa[]

Głównym elementem jest transporter komora, która składa się z następujących części :

1. Platforma transportera górna

1.1 Główna cewka energetyczna
1.2 Podstawka transportera
1.2.1 Skaner obrazowania molekularnego
1.2.2 Heisenberg kompensator
1.2.3 Cewki przemiany fazowej
1.3 Emitery promienia
1.4 Pierścieniowy promień ograniczający

2. Platforma transportera dolna

2.1 Podstawka transportera
2.3 Bufor wzoru
2.4 Biofiltr

Pozostałe elementy to :

3. Transporter konsola
4. Transporter kontroler
5. Transporter System Wyświetlacz
6. Panel kontrolny
7. Skaner celowania
8. Emiter wachlarz
9. Autosekwencer

Zasięg transportera[]

22 wiek Zasięg standard transportera wynosił do 10 000 km.

24 wiek Zasięg standard transportera wynosił do 40 000 km.


Procedury[]

Za prawidłowe funkcjonowanie i obsługę systemów transportera są odpowiedzialni transporter technicy, a osoba odpowiedzialna za dział i jego personel jest transporter szef. Transporter operacje są bardzo złożone i zostawiają trochę miejsca na błędy, ponieważ większość procesu jest zautomatyzowana. Jednak, personel obsługujący transporter sprawdza koordynaty i regularnie obsługuje transporter system.

Transporter dziennik to automatycznie wykonywana przez komputer procedura, która zapisuje wszelkie wykonane przez transporter oraz transporter technika

Wzór jest przechowywany w komputerze statku, gdy odzyskuje oznaki transportera oraz zapisuje w rejestruje transport.

Cztery skanery umieszczone w transporterze są wykorzystywane w celu zapewnienia wyników kontroli krzyżowej, gdy transporter równocześnie przeprowadza test autodiagnostyki. Jeśli wystąpi problem, proces transportu jest zatrzymany i wyłączony. Po tym jak personel techniczny usunie ten błąd, system jest testowany za pomocą przedmiotu testowego w postaci metrowa cylindra z duranium w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu.

Nota: Po zakończeniu transportu, transporter średnio potrzebuje 86 sekund czasu 'chłodzenia' zanim może zostać ponownie użyty.

Źródło: Star Trek Fact Files

Podczas transportu na pokład statku, stacji kosmicznej lub innej instalacji osoba, która oczekuje transportu wzywa transporter pokój i podaje liczbę osób do transportu.

Przykład :

Pl. : Georgiou do Shenzhou. Dwoje do transportu.
Ang. : Georgiou to Shenzhou. Two to transport.

Transporter szefowie[]

Historia[]

Dowództwo Starfleet w 2151

2151, Styczeń - Kwiecień (data szacunkowa). Starfleet zatwierdziła transporter do użytku transportu biologicznego przed rozpoczęciem misji statku Enterprise, NX-01. (ENT: Broken Bow)

Pierwsze użycie transportera do transportu biologicznego

2151, 16 Kwiecień (data szacunkowa). Po raz pierwszy użyto transporter Enterprise, NX-01 do transportu Kapitana Archer podczas misji ratunkowej z Helisy znajdującej się w atmosferze olbrzyma gazowego FGC-2151-041628. (ENT: Broken Bow)

Źródła[]

Star Trek Fact Files, Star Trek: The Next Generation Technical Manual;

Advertisement