Memory Alpha
Advertisement

W wojsku i służbach cywilnych organizacji wielu inteligentnych kultur, ranga (czasami wskazana przez insygnia stopni na uniformie) określa miejsce różnego personelu w zorganizowanej hierarchii władzy.

Stopnie wojskowe[]

W historii wielu humanoidalnych kultur, rangi były stosowane w marynarce i innych siłach zbrojnych. Systemy stopni Gwiezdnej Floty w Federacji której poprzedniczką była Ziemska Flota Gwiezdna, bardzo podobny jest do insygni sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Inne kultury mają szereg różnych tytułów i rang, które opierają się na innych cechach społecznych i językach. Bajorańska Milicja i Klingoński Siły Obronne używają rang równoważnych do tych używanych na planecie Ziemia w marynarce i siłach lądowych.

Stopnie obowiązujące w marynarce[]

 • Admirałowie:
  • Admirał floty
  • Admirał
  • Wiceadmirał
  • Kontradmirał
  • Kommodor
 • oficerowie dowodzący:
 • żołnierze (nie oficerowie}
  • podoficerowie:
   • Starszy Bosman Sztabowy (Master Chief Petty Officer)
   • Starszy Bosman (senior chief petty officer)
   • Bosman
   • Mat
  • Załogant (marynarz)

Stopnie obowiązujące w piechocie[]

Ten reprezentatywny przegląd rang, oparty jest na strukturze stopni wojskowych kilku różnych gatunków i kultur

 • Admirałowie:
  • Marszałek
  • Generał
  • Generał broni (lieutenant general - generał porucznik; polski odpowiednik to generał broni)
  • Generał dywizji (major general - generał major;polski odpowiednik to generał dywizji)
  • Generał brygady (brigadier)
 • Oficerowie:
  • Pułkownik
  • Podpułkownik
  • Major
 • Oficerowie młodsi
 • żołnierze
  • Podoficerowie:
   • Sierżant sztabowy (first sergeant)
   • Plutonowy (staff sergeant)
   • Sierżant
   • Kapral
  • Szeregowiec


Inne rangi[]

 • Komendant
 • Kadet marynarki
 • Kadet
 • Specjalista
 • Kursant
 • Ułan


Rangi policyjne[]

Rangi polityczne i dyplomatyczne[]

Rangi religijne[]

Advertisement