Memory Alpha
Advertisement

31 wiek [XXXI wiek] Wiek zwany też stuleciem to jednostka czasu licząca 100 lat, który zaczyna się cyframi 3001 a kończy zerami 3100.

Wydarzenia[]

...opis...

3089 rok[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)


Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis
Advertisement