FANDOM


20 wiek [XX wiek] Wiek zwany też stuleciem to jednostka czasu licząca 100 lat, który zaczyna się cyframi 1901 a kończy zerami 2000.

W 2364 SD 41153.7-41153.8 podczas pierwszego kontaktu załogi U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D z istotą zwaną Q.

Q-01-011

Pierwszy kontakt z Q

Q domagał się od kapitana, żeby powrócił z swoim statkiem do własnego systemu. Twierdził, że ludzie nadal byli niebezpiecznym, dzikim dziecięcym gatunkiem. Picard stanowczo temu zaprzeczył. Zgodził się, że byli tacy 400 lat temu, gdy ludzie nosili takie stroje jak on. Q podawał dalsze przykłady, że w tym czasie ludzie wymordowali miliony w sporach o to, jak podzielić zasoby ich świata. (TNG: Encounter at Farpoint)