Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

Zawieszenie broni [ang. armistice] albo rozejm to odmiana porozumienia lub traktatu określającego czasowe lub bezterminowe wstrzymanie działań wojennych pomiędzy stronami walczącymi na wszystkich bądź niektórych frontach.

Chociaż po zawarciu rozejmu strony konfliktu nadal pozostają w stanie wojny, to najczęściej prowadzi do zaprzestania działań do czasu podpisania traktat pokojowego. W razie zerwania rozmów pokojowych walka może zostać wznowiona.

Zawarte rozejmy[]

2367. Zawieszenie broni Federacja-Cardassianie.

Zobacz[]

Advertisement