Memory Alpha
Advertisement

Zjednoczona Federacja Planet (ang.: United Federation of Planets) to międzygwiezdna organizacja państwowa stworzona jako porozumienie rządów istot rozumnych zamieszkujących część Alpha i Beta Kwadrant.

Organizacja ta zrzesza światy, których mieszkańcy dysponują napędem warp (lub inną metodą przemieszczania się z prędkością większą niż prędkość światła).

Federacja w swoich aktach prawnych zwanych Artykułami Federacji gwarantuje swoim obywatelom prawo do równości, wolności oraz rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego w zgodzie z własnymi przekonaniami. W dziedzinie prawa międzygwiezdnego panuje zasada swobodnego handlu oraz wzajemnej pomocy. Zapewnia ona również swoim członkom bezpieczeństwo poprzez ustanowienie i utrzymanie Starfleet.

Organizacja[]

Zjednoczona Federacja Planet jest organizmem państwowym pod postacią republiki federalnej zarządzanym przez trzy instytucje:

 • Prezydenta Federacji (władza wykonawcza)
 • Radę Federacji (władza ustawodawcza)
 • Najwyższy Sąd Federacji (władza sądownicza)

Terytorium[]

Ang. : This is Federation space. Retreat is not an option.
Pl. : To jest przestrzeń Federacji. Odwrót nie jest opcją.

W drugiej połowie 24 wieku Federacja rozciąga się na przestrzeni 8000 lat świetlnych i składa się ze 150 światów członkowskich oraz ponad 1000 kolonii (terenów zależnych).

Członkostwo[]

Aby stać się pełnoprawnym członkiem Federacji należy spełnić szereg warunków do których należą:

 • posiadanie praktycznej wiedzy o metodach przemieszczania się bez ograniczenia prędkości światła,
 • posiadanie globalnego rządu, cieszącego się poparciem swoich obywateli,
 • stabilna sytuacja polityczna,
 • równość obywateli wobec prawa,
 • prawo obywateli do życia i wolności,

Historia[]

Founding Species of the Federation
Gatunki założycielskie.
Ceremonia założenia UFP-1001
Ceremonia utworzenia Federacji.

2161. Zjednoczona Federacja Planet została utworzona w San Francisco, Ziemia.

Rasy założycielskie to:

Pomimo swojego pokojowego charakteru i polityki nieingerencji w wewnętrzne sprawy innych światów, Federacja uwikłana była od swojego początku w szereg konfliktów militarnych na szeroką skalę. Należały do nich m.in.:

XXII i XXIII wiek[]

W drugiej połowie 22 wieku i pierwszej połowie 23 wieku kontakty między statkami Zjednoczonej Federacji Planet i Klingońskiego Imperium były sporadyczne. W okresie między 2156, a 2256 SD 1207.87-1207.89 (data szacunkowa) prawie nikt nie widział Klingona. W okresie tym Federacja i Klingońskie Imperium znajdowały się w stanie zimnej wojny. (DIS: The Vulcan Hello) Obie potęgi bardziej lub mniej agresywnie ścierały się ze sobą.

Nota: Informacja uzyskana podczas rozmowy między Komadora Burnham i Kapitan Georgiou na mostku U.S.S. Shenzhou, po wydarzeniach na nieznanym obiekcie. 2256 SD 1207.87-1207.89 (data szacunkowa). (DIS: The Vulcan Hello)

Dodatkowe informacje uzyskane podczas zdawania raportu sytuacyjnego Admirałowi Anderson przez Kapitana Georgiou. Podczas tej rozmowy była również obecna Komandor Burnham. 2256 SD 1207.96-1207.97 (data szacunkowa). Admirał stwierdził, że przez prawie sto lat nie rozmawiali z Klingonami. (DIS: The Vulcan Hello)

Kontakt między Federacją i Klingońskim Imperium w systemie UFC 012073 zainicjował początek Wojny Federacja-Klingońskie Imperium (2256-2257). Ten zainscenizowany kontakt, który doprowadził do śmierci Klingona na Latarni Kahless, oraz zgromadzenia floty Starfleet w systemie było wystarczającego do rozpoczęcia wojny. Pierwsza bitwa tej wojny była znana jako Bitwa podwójnych gwiazd. (DIS: The Vulcan Hello, Battle at the Binary Stars)

XXIV wiek[]

2311. Między Federacją, a Romulańskim Imperium Gwiezdnym doszło do konfrontacji w wyniku, której zginęły tysięcy osób. Tak zwany Tomed Incydent doprowadził do podpisania traktatu w Algeron, ponownie zdefiniował Romulańską Strefę Neutralną, dodatkowo traktat zakazywał Federacji prowadzenia badań i rozwoju nad urządzeniami maskującymi.

XXV wiek[]

~~opis~~

XXVI wiek[]

XXVI wiek. Według Daniels Xindi wstąpią do Federacji. (ENT: Azati Prime)

Ekonomia[]

Ekonomia Federacji opiera się na technologii swobodnej konwersji materii i energii wykorzystywanej w replikatorach oraz transporterach przy użyciu energii pochodzącej z różnorodnych źródeł:

 • reakcji materii z antymaterią,
 • źródeł geotermalnych,
 • promieniowania słonecznego,

To umożliwia produkcję tanich (niemal darmowych) produktów, których dystrybucja opiera się na transportowcach oraz transporterach. Jedzenie, oraz przedmioty codziennego użytku są ogólnie dostępne dla obywateli Federacji. Bogactwo minerałów i innych wartości zgromadzonych na rozległym obszarze federacji pozwala jej na samodzielne funkcjonowanie. Rządy planet posiadających dobra niezbędne innym członkom Federacji są zobowiązani udostępnić je na żądanie.

Dla celu wymiany handlowej z przedstawicielami światów nie zrzeszonych powołano instytucję kredytu federacyjnego, który stanowi podstawową jednostkę wymiany, przeliczaną w razie potrzeby na wartości w innych walutach. Wymiana handlowa z innymi organizmami państwowymi czy jednostkami spoza Federacji opiewa głównie na przedmioty unikalne, natywne dla wybranych światów.

Technologia[]

Federacja wykorzystywała w medycynie inżynierie genetyczną to korygowania sekwencji DNA w wypadku zaburzeń genetycznych. Jednak wprowadzono również zakaz tworzenie superludzi (Augmentów), którzy w przeszłości doprowadzili do śmierci milionów ludzi.

Odnośniki[]

To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.
Advertisement