FANDOM


Zjednoczona Federacja Planet (ang.: United Federation of Planets) to międzygwiezdna organizacja państwowa stworzona jako porozumienie rządów istot rozumnych zamieszkujących część Alpha i Beta Kwadrant.

Organizacja ta zrzesza światy, których mieszkańcy dysponują napędem warp (lub inną metodą przemieszczania się z prędkością większą niż prędkość światła).

Federacja w swoich aktach prawnych zwanych Artykułami Federacji gwarantuje swoim obywatelom prawo do równości, wolności oraz rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego w zgodzie z własnymi przekonaniami. W dziedzinie prawa międzygwiezdnego panuje zasada swobodnego handlu oraz wzajemnej pomocy. Zapewnia ona również swoim członkom bezpieczeństwo poprzez ustanowienie i utrzymanie Starfleet.

Organizacja

Zjednoczona Federacja Planet jest organizmem państwowym pod postacią republiki federalnej zarządzanym przez trzy instytucje:

Terytorium

Ang. : This is Federation space. Retreat is not an option.
Pl. : To jest przestrzeń Federacji. Odwrót nie jest opcją.

W drugiej połowie 24 wieku Federacja rozciąga się na przestrzeni 8000 lat świetlnych i składa się ze 150 światów członkowskich oraz ponad 1000 kolonii (terenów zależnych).

Członkostwo

Aby stać się pełnoprawnym członkiem Federacji należy spełnić szereg warunków do których należą:

  • posiadanie praktycznej wiedzy o metodach przemieszczania się bez ograniczenia prędkości światła,
  • posiadanie globalnego rządu, cieszącego się poparciem swoich obywateli,
  • stabilna sytuacja polityczna,
  • równość obywateli wobec prawa,
  • prawo obywateli do życia i wolności,

Historia

Founding Species of the Federation
Gatunki założycielskie.
FederationFoundation2161
Ceremonia utworzenia Federacji.

2161. Zjednoczona Federacja Planet została utworzona w San Francisco, Ziemia.

Rasy założycielskie to:

Pomimo swojego pokojowego charakteru i polityki nieingerencji w wewnętrzne sprawy innych światów, Federacja uwikłana była od swojego początku w szereg konfliktów militarnych na szeroką skalę. Należały do nich m.in.:

XXII i XXIII wiek

W drugiej połowie 22 wieku i pierwszej połowie 23 wieku kontakty między statkami Zjednoczonej Federacji Planet i Klingońskiego Imperium były sporadyczne. W okresie między 2156, a 2256 SD 1207.87-1207.89 (data szacunkowa) prawie nikt nie widział Klingona. W okresie tym Federacja i Klingońskie Imperium znajdowały się w stanie zimnej wojny. (DIS: The Vulcan Hello) Obie potęgi bardziej lub mniej agresywnie ścierały się ze sobą.

Nota: Informacja uzyskana podczas rozmowy między Komadora Burnham i Kapitan Georgiou na mostku U.S.S. Shenzhou, po wydarzeniach na nieznanym obiekcie. 2256 SD 1207.87-1207.89 (data szacunkowa). (DIS: The Vulcan Hello)

Dodatkowe informacje uzyskane podczas zdawania raportu sytuacyjnego Admirałowi Anderson przez Kapitana Georgiou. Podczas tej rozmowy była również obecna Komandor Burnham. 2256 SD 1207.96-1207.97 (data szacunkowa). Admirał stwierdził, że przez prawie sto lat nie rozmawiali z Klingonami. (DIS: The Vulcan Hello)

Kontakt między Federacją i Klingońskim Imperium w systemie UFC 012073 zainicjował początek Wojny Federacja-Klingońskie Imperium (2256-2257). Ten zainscenizowany kontakt, który doprowadził do śmierci Klingona na Latarni Kahless, oraz zgromadzenia floty Starfleet w systemie było wystarczającego do rozpoczęcia wojny. Pierwsza bitwa tej wojny była znana jako Bitwa podwójnych gwiazd. (DIS: The Vulcan Hello, Battle at the Binary Stars)

XXIV wiek

2311. Między Federacją, a Romulańskim Imperium Gwiezdnym doszło do konfrontacji w wyniku, której zginęły tysięcy osób. Tak zwany Tomed Incydent doprowadził do podpisania traktatu w Algeron, ponownie zdefiniował Romulańską Strefę Neutralną, dodatkowo traktat zakazywał Federacji prowadzenia badań i rozwoju nad urządzeniami maskującymi.

XXV wiek

~~opis~~

Ekonomia

Ekonomia Federacji opiera się na technologii swobodnej konwersji materii i energii wykorzystywanej w replikatorach oraz transporterach przy użyciu energii pochodzącej z różnorodnych źródeł:

  • reakcji materii z antymaterią,
  • źródeł geotermalnych,
  • promieniowania słonecznego,

To umożliwia produkcję tanich (niemal darmowych) produktów, których dystrybucja opiera się na transportowcach oraz transporterach. Jedzenie, oraz przedmioty codziennego użytku są ogólnie dostępne dla obywateli Federacji. Bogactwo minerałów i innych wartości zgromadzonych na rozległym obszarze federacji pozwala jej na samodzielne funkcjonowanie. Rządy planet posiadających dobra niezbędne innym członkom Federacji są zobowiązani udostępnić je na żądanie.

Dla celu wymiany handlowej z przedstawicielami światów nie zrzeszonych powołano instytucję kredytu federacyjnego, który stanowi podstawową jednostkę wymiany, przeliczaną w razie potrzeby na wartości w innych walutach. Wymiana handlowa z innymi organizmami państwowymi czy jednostkami spoza Federacji opiewa głównie na przedmioty unikalne, natywne dla wybranych światów.

Odnośniki

To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC , o ile nie zaznaczono inaczej.