FANDOM


Енергија је мјера способности физичког система да одради задани посао. Иако количински мјерљива, енергија није апсолутна и мора се мјерити у односу на релативно референтни ниво енергије (кинетичка енергија, хемијска енергије, топлотна енергија, итд.). Енергија за звјездане бродове се може добити из разних реакција, од којих су најчешће реакција између материје и антиматерије и нуклеарна физија, иако се попут материје не може створити или уништити. Стога, интеракције материје и антиматерије стварају енергију. Застарјели начини претварања енергије су обухватали сагоријевање и нукларну физију. Антиматеријска реакција се увијек рачуна помоћу Ајнштајнове формуле, Е = mc2. Теоретски, комбиновано поништавање једног килограма антиматерије са једним килограмом материје ће произвести 1.8 × 1017 џула енергије (180 петаџула).

Енергетски системи звјезданих бродова Уреди

Други енергетски системи Уреди

Облици живота базирани на енергији Уреди

Разно Уреди

Спољашње везе Уреди

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.