Успомене Алфе
Advertisement

Енергија је мјера способности физичког система да одради задани посао. Иако количински мјерљива, енергија није апсолутна и мора се мјерити у односу на релативно референтни ниво енергије (кинетичка енергија, хемијска енергије, топлотна енергија, итд.). Енергија за звјездане бродове се може добити из разних реакција, од којих су најчешће реакција између материје и антиматерије и нуклеарна физија, иако се попут материје не може створити или уништити. Стога, интеракције материје и антиматерије стварају енергију. Застарјели начини претварања енергије су обухватали сагоријевање и нукларну физију. Антиматеријска реакција се увијек рачуна помоћу Ајнштајнове формуле, Е = mc2. Теоретски, комбиновано поништавање једног килограма антиматерије са једним килограмом материје ће произвести 1.8 × 1017 џула енергије (180 петаџула).

Енергетски системи звјезданих бродова[]

 • Ворп језгро (склоп реакције између материје и антиматерије)
 • Импулсни реактори (фузијски реактор)
 • Мрежа за дистрибуцију електро-плазме (ЕПС водови)

Други енергетски системи[]

 • Реактор нуклеарне физије
 • Поларизована јонска енергија
 • Омега енергија

Облици живота базирани на енергији[]

 • Органини
 • Дауди
 • Џон До, мутирани Залконијан

Разно[]

 • Облици енергије
  • Електро-плазма
  • Метафазна радијација

Спољашње везе[]

Advertisement