Роџан, вођа експедиције Келванског царства ка галаксији Млијечни пут

Келванско царство је била значајна сила у Андромединој галаксији, у шта спада келванска матична планета и стечене територије. Келванска етика је налагала ширење освајањем и контролом "нижих" врста, а не путем традиционалне колонизације.

Келвани су предвидјели да ће повећање нивоа радијације у Андромеди учинити њихову галаксију непогодном за живот њихове врсте у оквиру од 10.000 миленијума. Око 20. вијека, Келванско царство је послало вишегенерацијске звјездане бродове у сусједне галаксије да траже нове територије погодне за освајање и окупацију. Келаванска експедиција је стигла у галаксију Млијечни пут 2268. године.

Војна снага и утицај Келванског царства, у односу на друге андромедске цивилизације, је нејасан. Келвани на које је наишао УСБ Ентерпрајз су посједовали веома напредну технологију, и нису сматрали Федерацију значајном препреком ка освајању. (ОС: "По којем год имену")

РПГ књига Сви наши јучерашњи дани од Ласт Јуникорна наводи да је келванска раса у 123. вијеку извршила инвазију галаксије Млијечни пут.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.