FANDOM


Кресарска влада је била политички ентитет којим су управљали Кресари. За разлику од многих влада, нису имали војску.

2370. године, Зено, капетан теретњака Калондон, је рекао првом официру Дубоког свемира 9, Ли Наласу, да ће Кресарска влада уложити формалну жалбу због задржавања његовог брода од стране особља ДС9. (ДС9: "Круг")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.