Успомене Алфе
Advertisement
USS Enterprise at the creation point

УСБ Ентерпрајз и његова посада свједоче природном стварању материје код тачке стварања

Материја је општи термин за све физичке супстанце. Она се састоји од основног нивоа наелектрисаних податомских честица. Постоји и варијација материја гдје честице имају исту масу и конфигурацију, али супротан набој: антиматерија. Ове варијанте снажно утичу једна на другу, поништавајући се у реакцији између материје и антиматерије. Ова врста реакције се нашироко користи за покретање звјезданих бродова.

Материја постоји у четири основна стања која имају различите физичке особине.

Сљедећа су стања материје поређана по кинетичкој енергији (температури):

Чврста материја садржи јаке међумолекуларне везе које одржавају чврст облик и запрамину. Међумолекуларне везе у течним материјама су дјелимично ослабљене због просјечне топлотне енергије индивидуалних атома у супстанци, што течности даје њене течне особине. Док чврсте материје задржавају и облик и запремину, течна својства течности им дозвољавају промјену облика како би стали у спремник, али се не могу компримовати, чиме одржавају константну запремину. У гасу, везе су потпуно ослабљене топлотном енергијом. Гас испољава течна својства али за разлику од течности, може се компримовати. У плазми, топлотна енергија је тако јака да се већина атома раздваја и јонизира у слободне електроне и катјоне.

И материја и антиматерија могу постојати у поменутим стањима.

Материја се природним путем ствара у тачки стварања у галактичком језгру, стварајући вртлоге материје и енергије који су у могућности да пренесу објекте у паралелни свемир гдје постоји свијет планете Мегас-Ту. (АС: "Магика Мегас-Туа")

Такође погледајте[]

Спољашња веза[]

Advertisement