Успомене Алфе
Advertisement
USS Enterprise at the creation point

USB Enterprajz i njegova posada svjedoče prirodnom stvaranju materije kod tačke stvaranja

Materija je opšti termin za sve fizičke supstance. Ona se sastoji od osnovnog nivoa naelektrisanih podatomskih čestica. Postoji i varijacija materija gdje čestice imaju istu masu i konfiguraciju, ali suprotan naboj: antimaterija. Ove varijante snažno utiču jedna na drugu, poništavajući se u reakciji između materije i antimaterije. Ova vrsta reakcije se naširoko koristi za pokretanje zvjezdanih brodova.

Materija postoji u četiri osnovna stanja koja imaju različite fizičke osobine.

Sljedeća su stanja materije poređana po kinetičkoj energiji (temperaturi):

Čvrsta materija sadrži jake međumolekularne veze koje održavaju čvrst oblik i zapraminu. Međumolekularne veze u tečnim materijama su djelimično oslabljene zbog prosječne toplotne energije individualnih atoma u supstanci, što tečnosti daje njene tečne osobine. Dok čvrste materije zadržavaju i oblik i zapreminu, tečna svojstva tečnosti im dozvoljavaju promjenu oblika kako bi stali u spremnik, ali se ne mogu komprimovati, čime održavaju konstantnu zapreminu. U gasu, veze su potpuno oslabljene toplotnom energijom. Gas ispoljava tečna svojstva ali za razliku od tečnosti, može se komprimovati. U plazmi, toplotna energija je tako jaka da se većina atoma razdvaja i jonizira u slobodne elektrone i katjone.

I materija i antimaterija mogu postojati u pomenutim stanjima.

Materija se prirodnim putem stvara u tački stvaranja u galaktičkom jezgru, stvarajući vrtloge materije i energije koji su u mogućnosti da prenesu objekte u paralelni svemir gdje postoji svijet planete Megas-Tu. (AS: "Magika Megas-Tua")

Takođe pogledajte[]

Spoljašnja veza[]

Advertisement