Memory Alpha
Advertisement

Händelser[]

  • Detta år tillträdde USA:s 32: president, Franklin D. Roosevelt. Han satt vid makten fram till sin död, 1945. (TOS: "The City on the Edge of Forever"; TNG: "The Big Goodbye")


Produktionen[]

Födda detta år[]


1932 1900-talet
1930-talet
1934
Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Advertisement