Memory Alpha
Advertisement

Produktionen[]

Tidningen Star Trek avslutar sin utgivning på svenska.

Biopremiär[]

Födda detta år[]

Avlidna detta år[]


1981 1900-talet
1980-talet
1983
Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Advertisement